Rauman saariston opastekokonaisuuden uusinta on käynnistynyt. Saarissa tehdään perusparannus- ja kunnostustöitä sekä parannetaan yleisilmettä, siisteyttä ja turvallisuutta. Lisäksi kulkureittejä raivataan ja vanhoja rakenteita poistetaan sekä uusitaan. Myös retkeilyreitistöön kuuluvaa palveluvarustusta, kuten tulipaikkoja, kunnostetaan.

Kylmäpihlajaan ja Kuuskajaskariin asennetaan parhaillaan uusia retkeily- ja kulkureittien opasteviittoja. Työ valmistuu lokakuun aikana. Opasteviittojen asennustyötä jatketaan Nurmeksen ja Reksaaren retkeilyreiteillä keväällä 2024.

– Reittejä on selkiytetty ja karsittu. Viittoihin on lisätty palvelurakenteen hahmottamista helpottavia symboleita. Polkuopasteet muutetaan vastaamaan nykyistä reititystä ja kulkusuuntaa. Viitoitusten uusinnassa hyödynnetään asiantuntijaselvitystä, projektikoordinaattori Leila Stenfors kertoo.

Kunnostustöiden tavoitteena on saariston retkeily- ja ulkoilukokemuksen parantaminen. Uudet maasto-opasteet lisäävät reittien käyttöturvallisuutta.

– Rauman saaristossa on yli 30 kilometriä merkittyjä retkeilyreittejä. Tavoitteena on luoda saavutettava ja monipuolinen sekä käyttäjiä että saariston yrittäjiä palveleva pitkäikäinen reitistökokonaisuus, Stenfors sanoo.

Saarikohtaiset opastetaulut ja karttasovellus tulossa

Ensi keväänä Rauman saaristo täydentyy saarikohtaisilla opastetauluilla, joiden avulla saarten palveluiden ja kohteiden löytäminen on helpompaa.

– Otamme käyttöön luontomatkailua ja -retkeilyä tukevan karttasovelluksen, joka helpottaa retken suunnittelua, reitin valintaa ja maastossa suunnistamista, Stenfors kertoo.

Stenforsin mukaan retkeily ja luonnossa liikkuminen kasvattavat suosiotaan jatkuvasti – lähiluontokohteet ovat tärkeitä virkistäytymisen paikkoja.

– Sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijat arvostavat luontoaktiviteetteja ja -kohteita sekä hyvin ylläpidettyjä ja opastettuja retkeilyreittejä. Karttasovelluksen käyttöönotto lisää Rauman saariston ansaitsemaa kansainvälistä näkyvyyttä, Stenfors lisää.

Saarikohteiden ylläpidon kokonaisuuden suunnitteluun kuuluu reitistökokonaisuuden ja alueiden ylläpidon sekä huollon suunnitelma, joka päivitetään vastaamaan uudistuksia.

Vuosien 2023–2024 aikana tehtävät retkeilyreitistön kunnostus- ja perusparannustyöt tehdään vuonna 2022 valmistuneen saariston retkeilyreittien kehittämissuunnitelman pohjalta osana Rauman saariston kehittämistyötä ja Master Plan -suunnitelman toteuttamista.