Ajankohtaista

Rauman sataman kokonaisliikenne 2022 alkupuoliskolla 1,9 miljoonaa tonnia

konttien kuljetus Rauman satamassa

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 1,9 miljoonaa tonnia, jossa on laskua -26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisliikenteen lasku johtuu metsäteollisuuden työtaisteluista, joka vaikutti merkittävästi alkuvuoden vienti- sekä tuontiliikenteeseen. Viennin osalta paperi- sekä kartonkimäärät jäivät selvästi viime vuoden toteumien alle, tuontiliikenteessä suurimmat miinukset taas muodostuivat raakapuun sekä kaoliinin tuonnista.

– Metsäteollisuuden työtaistelut kurittivat sataman vienti- ja tuontiliikennettä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, nyt liikenne on jo pääosin normalisoitunut. Satamasta on myös auennut uusi konttiyhteys ja olemme saaneet myös uusia toimijoita satama-alueelle. Koko vuoden liikenne tulee kuitenkin jäämään jälkeen budjetista, Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta toteaa.

Vuoden 2022 tammi- kesäkuussa kuljetettiin Rauman kautta noin 93 000 konttiyksikköä (TEU), tämä merkitsee noin 16 % laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski reilut 17 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 1,26 milj. tonnia (- 27,7 %), tuontia 0,6 milj. tonnia (-24 %) ja kotimaan liikennettä 0,024 milj. tonnia (-17 %). Laivakäyntejä toteutui 361 kappaletta, joka oli 104 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

– Metsä Groupin Rauman uuden sahan liikenne tulee vaikuttamaan positiivisesti Sataman loppuvuoden vientitonneihin sekä aluskäynteihin, Virta sanoo.