Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä 4,7 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua reilut 200 000 tonnia, eli noin 4,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Sellun sekä sahatavaran viennin ja raakapuun tuonnin kasvu nosti liikennemäärät lievästi plussalle. Kokonaisliikenne oli kutakuinkin ennusteen mukainen. Asiakkaidemme markkinatilanne on haastava ja liikenteen ennustettavuus on vaikeaa. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta uskomme satamassa, että 5 miljoonan tonnin raja saadaan taas rikotuksi vuoden 2024 aikana, Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta toteaa.

Vuonna 2023 kuljetettiin Rauman kautta noin 210 000 konttiyksikköä, joka käytännössä vastaa edellisvuoden määrää. Konteissa kuljetetun tavaran määrä nousi reilut 3 prosenttia. Kokonaisliikenteestä vientiä oli 3,0 miljoonaa tonnia (+0,7 %), tuontia 1,5 miljoonaa tonnia (+8,8 %) ja kotimaan liikennettä 0,2 miljoonaa tonnia (+51,5 %). Laivakäyntejä oli 909 kappaletta, joka oli 60 alusta enemmän kuin vuonna 2022. Laivojen keskikoko pysyi kutakuinkin edellisen vuoden tasolla.

– Haasteista huolimatta satamayhtiö jatkaa Järviluodon satamalaajennuksen valmistelua. Muun muassa uusiutuvan energian sekä -polttoaineiden markkinassa tapahtuu koko ajan paljon ja tällä hetkellä toimijat etsivät sijoittumistoimipaikkoja seuraaviksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Rauma sekä Järviluoto ovat sijainniltaan ja mahdollisuuksiltaan merikuljetuksia hyödyntäville toimijoille kiinnostava kohde, Virta kertoo.