Ajankohtaista

Rauman seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tähtää kestävän liikkumisen lisäämiseen

Rauman seudulle on laadittu Euran, Eurajoen, Rauman ja Säkylän yhteinen kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelma. Sen avulla pyritään lisäämään kestävää liikkumista seudulla paikallisten ja valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 30.1.

– Edistämisohjelman visiona on liikkuva ja luonnikas Rauman seutu – viihtyisää ja turvallista liikkumista kävellen ja pyöräillen. Pyrimme tukemaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä kannustamalla liikkumaan lihasvoimin. Haluamme tehdä kävelystä ja pyöräilystä turvallista ja sujuvaa sekä edistää yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Seudullisen ohjelman tavoitteena on nostaa kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien osuutta valtakunnallisen linjauksen mukaisesti 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa Raumalla 68 uutta jalan tai polkupyörällä tehtyä matkaa vuodessa per asukas. Myös kestävän liikkumisen investointien määrää on tarkoitus tehdä näkyväksi kuntien talousarvioissa.

– Näillä molemmilla on ratkaiseva merkitys hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamisessa, Pajuoja toteaa.

Toimenpideohjelma tukena

Edistämisohjelma sisältää tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän toimenpideohjelman, joka on jaettu neljään kokonaisuuteen. Näitä ovat maankäyttö ja palveluverkko, infrastruktuuri ja olosuhteet, asenteet ja liikkumistottumukset sekä rahoitus ja resurssit. Toimenpiteitä on linjattu kunnittain sekä seudullisesti.

Rauman kärkitoimenpiteitä ovat pyöräpysäköinnin ja opastuksen kehittäminen, pyöräliikenteen väyläparannukset, keskusta-alueen kävelyalueen laajentaminen sekä yksittäisten vaarallisten suojateiden liikenneturvallisuuden parantaminen. Lisäksi on tarkoitus tehdä pieniä reittiparannuksia.

– Toimenpiteiden lisäksi kokonaisuuteen on määritetty pyöräliikenteen tavoiteverkko sekä palveluiden saavutettavuuden kannalta tärkeät kävelyalueet, Pajuoja lisää.

Suunnittelutyössä laajaa osallistamista

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on laadittu yhdessä seudun asukkaiden, viranhaltijoiden, asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Suunnittelutyö pohjautui ohjelman laadinnan aikana järjestettyihin työpajoihin, ohjausryhmätyöskentelyyn sekä asukas- ja toimialakyselyihin.

– Sähköiseen kyselyyn saatiin lähes 900 vastausta, joita hyödynnettiin laajasti tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa, Pajuoja sanoo.

Toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan seurantamittariston avulla. Kuntakohtaisia toimenpiteitä käydään säännöllisesti läpi liikenneturvallisuustyöryhmässä ja seudullisia toimenpiteitä Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmän Rauman seudun ryhmässä.

Edistämisohjelma on laadittu yhteistyössä konsulttiyritys Ramboll Finland Oy:n kanssa. Työhön on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustusta.

Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta rauma.fi/kavely-ja-pyoraily.