Ajankohtaista

Rauman talousohjelman laadinta käynnistyi

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupungin talousohjelman laadinta alkoi virallisesti ohjausryhmän kokoontuessa ensimmäistä kertaa torstaina 1.2. Asialistalla oli järjestäytymisasioiden lisäksi talousohjelman projektisuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, jotka etenevät vielä kaupunginhallitukseen. Talousohjelman laatimisesta päätti kaupunginvaltuusto viime marraskuussa ja velvoitti tuomaan sen päätöksentekoon vuoden 2024 aikana.

Vaiheittainen valmisteluprosessi

Talousohjelman tavoitteena on sopeuttaa toimintaa, rakenteita ja resurssointia, jotta taloudenpito olisi kestävää pitkällä tähtäimellä. Ohjelma koostuu toimenpidekokonaisuuksista ja uudistuksista, jotka etenevät valmisteluun ja päätöksentekoon vaiheittain.

– Emme ole nyt tekemässä yhtä isoa talousohjelmapakettia kerralla hyväksyttäväksi, vaan asiakokonaisuuksia käsitellään teemakohtaisesti. Sisällöt valmistellaan toimialoilla ja ne etenevät omina asioinaan päätettäväksi joko valiokuntiin, kaupunginhallitukseen tai kaupunginvaltuustoon, kaupunginjohtaja Esko Poikela kertoo.

– Kaupunginhallitus on linjannut, että kouluverkkosuunnitelman tekeminen etenee omana prosessina erillään talousohjelmavalmistelusta. Kouluverkkouudistuksen taloudelliset vaikutukset yhdistetään kuitenkin aikanaan talouden kokonaistarkasteluun, talousjohtaja Henri Seppänen sanoo.

Uudenlainen ohjausryhmä

Talousohjelmatyötä ohjaava ohjausryhmä poikkeaa tavanomaisesta siinä, että se koostuu puoliksi päättäjistä ja puoliksi virkamiehistä. Luottamushenkilöjäseniä ovat Sari Pettersson, Heidi Hiljanen, Mika Korteniemi ja Sauli Ahvenjärvi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Muita virkamiehiä ovat toimialajohtajat ja talousjohtaja.

Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia ohjelmatyön etenemisestä sekä siitä, että toimenpiteet ovat kaupunkistrategian mukaisia, riittävän vaikuttavia ja valmistelu avointa.

Talousohjelman etenemistä esitellään seuraavaksi yhteistyötoimikunnalle ja sen jälkeen kaupunginhallitukselle.

Talousohjelman käynnistymisestä on tiedotettu tänään 5.2. henkilöstölle ja koko kaupunkikonsernin luottamushenkilöille. Ohjelmatyön edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti. Kaupunki on perustanut talousohjelmalle oman verkkosivun osoitteeseen rauma.fi/talousohjelma.