Kaupunki ja hallinto

Rauman kaupungin talousohjelman laadinta on käynnistynyt ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa helmikuun aikana.

Talousohjelma koostuu toimenpiteistä ja uudistuksista, joilla toimintaa, rakenteita ja resursointia sopeutetaan. Tavoitteena on kestävä taloudenpito pitkällä tähtäimellä. Talousohjelman toimenpiteet ja uudistukset etenevät valmisteluun ja päätöksentekoon vaiheittain. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että päätökset toimenpiteistä tehdään vuoden 2024 aikana.

Talousohjelman päätavoitteet ovat

  • vakaampi talous palvelujen turvaamiseksi ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi
  • investoinnit mahdollistava talous
  • pitovoiman, elinvoiman ja valovoiman vahvistaminen
  • tekemisen painopiste kehittämiseen ja uudistamiseen
  • nykyaikaiset, tehokkaat ja modernit palveluprosessit
  • toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen

Valmistelun etenemisestä kerrotaan kuntalaisille ja muille sidosryhmille näiden nettisivujen lisäksi mediatiedotteilla. Myös kaupungin oma henkilöstö ja luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla.

Kouluverkkosuunnitelman tekeminen etenee omana prosessina erillään talousohjelmavalmistelusta, ja sen etenemisestä kerrotaan kouluverkkosivuilla.

Tavoitteena 10 miljoonaa euroa ja toiminnan kehittäminen

Talousohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron vaikutuksia vuoteen 2027 mennessä. Tulojen lisäämisen, menojen vähentämisen ja tuotantotapojen muuttamisen rinnalla kaupunkiorganisaation tekemisen painopistettä suunnataan kehittämiseen ja uudistamiseen. Tavoitteena on nykyaikaiset ja modernit palveluprosessit ja ketteryys toimintaympäristön muutoksissa.

Kolme tarkastelukokonaisuutta

Talousohjelmassa tarkastellaan tulopohjaa, palvelujen tuottamis- ja järjestämismalleja sekä kiinteistö- ja palveluverkkoja.