Vuosi 2023 oli Rauman kaupungin uuden strategian ensimmäinen kokonainen vuosi sekä hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen ensimmäinen toimintavuosi. Vuoden aikana muun muassa luotiin yhteistä yhdyspintaa ja toimintatapoja Satakunnan hyvinvointialueen kanssa, solmittiin yliopistokampuksen toimintaa turvaava yhteistyösopimus Turun yliopiston kanssa, hyväksyttiin elinvoimaohjelma, muodostettiin Etelä-Satakunnan yhteinen työllisyysalue, kotiutettiin vuodenvaihteessa Pikkunorssin toiminta sekä muodostettiin suuntaviivoja strategiselle talousohjelmatyölle. Kaupungin laaja tapahtumatarjonta, kuten pitsikaupungin joulu, saavutti suosiota ja näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

Rauman asukasluku kääntyi kasvuun 170 asukkaalla, ja oli vuoden päättyessä ennakkotietojen mukaan 38 837.

– Vuoden aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä ja toimia Rauman elinvoiman, pitovoiman ja valovoiman edistämiseksi. Strategian toteuttamisen tärkeys korostuu tulevina vuosina yleisen kuntatalouden tiukentuessa ja kuntien välisen kilpailun lisääntyessä, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Tilinpäätös toteutuu syyskuun osavuosikatsauksessa ennakoitua parempana

Ennakkotietojen mukaan tilikauden tulos muodostuu noin 15,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä on noin 10,4 miljoonaa euroa syyskuun osavuosikatsauksessa ennakoitua parempi. Ennakoituun nähden nettomenot toteutuivat 5,6 miljoonaa euroa pienempinä, poistot 3 miljoonaa euroa pienempinä, verotulot 1,5 miljoonaa euroa parempina sekä valtionosuudet ja rahoitukselliset erät noin 0,3 miljoonaa euroa parempina.

Vuoden aikana tehdyt nettoinvestoinnit kohosivat 43,6 miljoonaan euroon. Suurimpia investointikohteita olivat Karin kampus 21,4 miljoonaa euroa, kiinteistöjen ostot ja myynnit 4,5 miljoonaa euroa (mm. Pikkunorssin kiinteistö), paloasema 2,8 miljoonaa euroa, vanhojen rakennusten muutostyöt 1,1 miljoonaa euroa sekä liikelaitosten peruskunnostusohjelma 1,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate 32,3 miljoonaa euroa kattoi 16,8 miljoonan euron poistot, mutta ei 43,6 miljoonan euron nettoinvestointeja. Kaupungin lainakanta kasvoi noin 22,4 miljoonaa euroa 79,6 miljoonaan euroon, mikä on 2 050 euroa per asukas.

– Hyvä tulos mahdollistaa tilinpäätösjärjestelyt, kuten Karin kampuksen investointivarauksen lisäyksen, jolloin lopullinen tilikauden ylijäämä olisi pienempi. Kuitenkin jo vuosi 2024 näyttäytyy niin Raumalla kuin yleisesti kuntakentällä vahvasti alijäämäisenä. Siksi toimintaa on vahvasti uudistettava ja kehitettävä kestävän kuntatalouden ylläpitämiseksi, talousjohtaja Henri Seppänen kertoo.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen vuodelta 2023 konsernitietoineen kokouksessaan 27.3. Tarkastettu tilinpäätös on kaupunginvaltuuston käsittelyssä 27.5.