Ajankohtaista

Rauman toinen strategiavideo kertoo elinvoimasta

Tomi Suvanto ja Juha Tuominen Karin kampuksen työmaalla.

Rauman kaupunki julkaisi keskiviikkona 26.10. toisen strategiavideonsa. Siinä toimialajohtaja Tomi Suvanto kertoo yhdessä kaupunginjohtaja Esko Poikelan kanssa, miten Raumasta saadaan entistä elinvoimaisempi kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Videoiden tarkoitus on tehdä uusi kaupunkistrategia ja sen tavoitteet tunnetuksi raumalaisille.

Strategiassa on asetettu kolme tavoitetta, joita lähdetään toteuttamaan matkalla kohti elinvoimaisempaa Raumaa. Tähtäimessä on olla monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki, aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki sekä kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki.

– Kahden minuutin mittaisella videolla voi kertoa vain pääasiat, mutta käytännössä elinvoimaisuudessa on kyse monista asioista, jotka tekevät Raumasta kiinnostavan, houkuttelevan ja vetovoimaisen kaupungin ulkopuolella asuvien ja toimivien silmissä, Tomi Suvanto kertoo.

Rauma on tutkimusten mukaan jo nyt kuntakentän aatelia yritysystävällisyydessään, mutta uusi kaupunkistrategia tähtää vielä korkeammalle.

– Rauma on tehnyt edeltäjieni aikana hyvää työtä yritysystävällisyyden lisäämisessä ja siitä on hyvä jatkaa. Haluamme olla Suomen ykkönen ja ylittää elinkeinoelämän odotukset. Odotuksia ylittämällä syntyy positiivisia tarinoita, Esko Poikela visioi.

Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki

Yksi tavoite elinvoimaisuuden lisäämisessä on luoda Raumasta monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki. Siihen tarvitaan uusia työpaikkoja ja elinkeinorakenteen monipuolistamista. Lisäksi pitää laajentaa kansainvälistä yhteistyötä ja houkutella Raumalle opiskelijoita sekä kotimaasta että Suomen rajojen ulkopuolelta.

– Työpaikkojen synnyttäminen on yritysten tehtävä, mutta kaupunki voi entistä aktiivisemmin olla helpottamassa yritysten sijoittumista ja luoda toimintaedellytyksiä. Olemme viime vuosina lisänneet vuoropuhelua niin elinkeinoelämän kuin koulutuksenkin alueilla. Meillä on siis ihan hyvät lähtökohdat joista ponnistaa, Tomi Suvanto kertoo.

Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki

Toinen tavoite elinvoiman lisäämiseksi, on tehdä Raumasta aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki. Tähän tavoitteeseen sisältyy keskustan kehittäminen, tapahtumien ympärivuotisuus ja entistä rohkeampi ote. Tapahtuma-, kulttuuri- ja matkailutarjonnan pääkohderyhminä ovat lapset, nuoret ja perheet.

Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki

Kolmas strateginen tavoite elinvoiman vahvistamiseksi on rakentaa Raumasta kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki. Yksi Rauman isoista haasteista on osaavan työvoiman saaminen.

– Haluamme houkutella työvoimaa ja yrityksiä myös Suomen rajojen ulkopuolelta ja tukea täällä jo olevien yritysten kansainvälistymistä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, Esko Poikela tiivistää.

Elinvoimaohjelma kokoaa yhteen lähivuosien toimenpiteet

Strategiaa toteuttavat toimenpiteet konkretisoituvat ja tarkentuvat elinvoimaohjelmassa, jota työstetään parhaillaan yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten, yhdistysten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ohjelma valmistuu ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.