Ajankohtaista

Rauman uuden kaupunkistrategian toteuttaminen alkoi

Esko Poikela ajaa trukkia Rauman satamassa, kuvakaappaus strategiavideosta.

Rauman kaupunki on käynnistänyt uuden kaupunkistrategian jalkauttamisen sisäisillä strategiakeskusteluilla ja raumalaisia osallistavalla mittavalla ohjelmatyöllä. Vision toteuttaminen vaatii suunnittelua, käytännön tekoja ja toimintatapojen muutoksia. Strategiaa tehdään tunnetuksi raumalaisille lyhyillä videoilla. Tunnetuksi tekemisellä varmistetaan, että yhdessä raumalaisten kanssa laadittu kaupunkistrategia toteutuu.

Toimeenpanosuunnitelma kokoaa yhteen ohjelmat ja toimenpiteet

Strategian toteuttamisen toimenpiteet kootaan suunnitelmaan, joka pukee sanoiksi ne käytännön toimenpiteet, joilla Rauman visio ja strategiset tavoitteet toteutetaan. Sen keskeistä sisältöä on ohjelmatyö.

Toimeenpanosuunnitelman tekeminen on kaupungin johtoryhmän vastuulla ja siitä on valmiina vasta ohjelmatyön osuus. Suunnitelma on koko strategiakauden mittainen ja siitä nostetaan vuosittain asioita toteutukseen ja budjettirahoitukseen.

Ohjelmatyötä tehdään yhdessä raumalaisten kanssa

Strategisia päämääriä tavoitellaan kahdeksan ohjelman kokonaisuudella. Rauman elinvoimaisuuden vahvistamiseksi laaditaan elinvoimaohjelma ja maapoliittinen ohjelma. Pitovoiman strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi syntyvät hyvinvointiohjelma, kestävän kehityksen ohjelma ja asumisen ohjelma. Markkinoinnin kehittämisohjelmalla tähdätään valovoimaisuuden lisäämiseen ja siitä viestimiseen.

Ohjelmapaketti sisältää myös kaksi ohjelmaa, joilla vahvistetaan niitä voimavaroja, joita strategian toteuttaminen edellyttää. Henkilöstön osaamista ja hyvinvointia vahvistetaan henkilöstöohjelmalla sekä vakaan ja investoinnit mahdollistavan talouden ylläpitäminen varmistetaan talousohjelmalla.

Jokaiselle ohjelmatyölle on nimetty vastuullinen valmistelija ja koottu poikkihallinnollinen työryhmä. Ohjelmatyöhön osallistetaan raumalaisia muun muassa kyselyillä ja työpajoilla.

Kaupunkistrategia tunnetuksi ihan kaikille raumalaisille

Strategiasta ja sen tavoitteista kerrotaan kuntalaisille paikallisissa medioissa ja verkossa ja se tulee näkymään Rauman kaupunkikuvassa. Keskeisenä välineenä on viisi lyhyttä videota, joissa kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat kertovat, miten Raumasta tulee elinvoimaisempi, pitovoimaisempi ja valovoimaisempi. Ensimmäinen video julkaistaan kaupungin YouTube- ja some-kanavilla 12.10. ja seuraavat videot aina kahden viikon välein. Ennen videoiden julkaisua ilmestyvät strategian viestiä tukevat ulkovalomainokset keskustaan.

– Toivon, että raumalaiset jakavat ahkerasti strategiasta kertovia some-postauksia omissa verkostoissaan. Sillä tavoin Rauman yhteiset tavoitteet tulevat tunnetuksi ja syntyy yhteinen ymmärrys kotikaupungin kehittämistyöstä, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Henkilöstö perehtyy omissa työyhteisöissään

Kaupungin työntekijöillä on aikaa joulukuun puoliväliin saakka perehtyä strategiaan. Keskeisen sisällön kertomiseksi on tehty kaikkiaan seitsemän lyhyttä videota. Tavoitteena on, että jokainen ymmärtää, mitä tavoitellaan ja osaa hyödyntää strategiaa päivittäisessä työnteossaan. Henkilöstön valmennuksesta huolehtivat yksiköiden esihenkilöt, joilta kaupunginjohtaja odottaa selvitystä jalkautuksen sujumisesta. Lisäksi jokainen työntekijä saa tehtäväksi pohtia, miten työstä tulee uusien toimintatapojen mukaista eli miten jatkossa ajattelemme isommin ja toteutamme yksinkertaisemmin.