Ajankohtaista

Raumanjokea kunnostettiin taimenille suotuisammaksi

Raumanjoen kutusoraikkoa.

Vaelluskala ry toteutti Raumanjoen keskikohdan kunnostuksen lauantaina 17.9. Kunnostuksessa Raumanjoen Kaunisjärvenkadun alittavaa aluetta parannettiin poistamalla tiheäksi kasvaneet osmankäämit sekä rakentamalla uusia kutusoraikkoja.

Toimilla pyritään lisäämään veden virtausta, uoman mutkittelua sekä kasvattamaan syvyys- ja leveysvaihteluita. Kunnostuksen tarkoituksena on tehdä Raumanjoesta suotuisampi kutu- ja poikasympäristö taimenille. Muutokset tehtiin tuomalla uomaan soraa ja suurempia kiviä. Työ tehtiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Rauman kaupunki mahdollisti kunnostuksen hyväksymällä kunnostussuunnitelman sekä toimittamalla paikalle tarvittavan maa-aineksen.

-Talkoot sujuivat erinomaisen hyvin, ja kaikki saatiin aikataulussa valmiiksi, kunnostusta johtanut Henrik Kettunen Vaelluskala ry:stä kommentoi.

Raumanjokea on kunnostettu Vaelluskala ry:n toimesta aikaisemminkin. Vuonna 2020 kutusoraikkoja rakennettiin ja kunnostettiin kattavasti laajalta alueelta.