Rauman Energia Sähköverkko Oy:n kaapelointityöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin ensi viikolla Seminaarinkadulla ja Satamakadulla. Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä osittain maanantai-iltana 21.8. Tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle torstai-iltana 24.8.

Kaapelikaivuut jatkuvat Seminaarinkadun reunaa pitkin Satamakadun yli. Työ kestää noin kaksi viikkoa, minkä jälkeen kaapelointityöt jatkuvat edelleen Seminaarinkatua pitkin.

Tarvittavia liikennejärjestelyjä toteutetaan töiden edetessä. Järjestelyt vaikuttavat ajoneuvoliikenteeseen ja kevyen liikenteen kulkuun. Työmaa-alueen läheisyydessä tulee noudattaa varovaisuutta. Työmaa-alue rajataan suoja-aidoin ja raskasestein.

Rauman Energia Sähköverkko Oy uusii tänä kesänä kaupunkialueen työmailla maakaapeleita noin viisi kilometriä. Pääurakoitsijana työmailla toimii Vertek Oy.

Työmaa-alueet kartalla

Sähköverkon kaapelointityöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin Seminaarinkadulla ja Satamakadulla, Rauman Energia