Sekajätteeseen kuulumattomat helposti syttyvät tai kuumat jätteet voivat aiheuttaa palovaaran kodin jäteastiassa, jäteautossa, jäteaseman siirtokuormaushallissa tai polttolaitoksen jätebunkkerissa. Helposti syttyviä jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja vaaralliset jätteet.

– Muistutamme jälleen jätteiden oikeasta lajittelusta ja varsinkin kuuman tuhkan oikeanlaisesta käsittelystä. Useamman kerran vuodessa jäteasemalle tuodaan juuri lähipäivinä lämmitetystä tulipesästä poistettua tuhkaa. Tuhkan pitää olla hyvin jäähtynyttä myös omaan sekajäteastiaan sijoitettuna, käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää kertoo.

Rauman Hevossuon jäteasemalla syttyi tulipalo tiistaina 7.5. Palon syttymissyy on jäänyt epäselväksi, mutta mahdollisia tulipalon aiheuttajia ovat helposti syttyvä tai kuuma jäte.

– Ikävä kyllä käytöstä poistettuja paristoja on runsaasti edelleen sekajätteen joukossa, vaikka niiden kierrätys on järjestetty erikseen jo pitkään. Ne aiheuttavat palovaaran myös väärin säilytettynä, Sillanpää sanoo.