Ajankohtaista

Someturva-palvelun käyttöönotto laajenee Rauman alakouluihin

Kuutioita, joissa sosiaalisen median kanavien kuvia

Rauman 3.–6.-luokkalaiset saavat syyskuun aikana käyttöönsä Someturva-palvelun. Palvelu otettiin Raumalla käyttöön ensimmäistä kertaa viime toukokuussa 6.–8.-luokkalaisille oppilaille.

Kuluneen kesän aikana yli 500 nuorta tai lasten ja nuorten kanssa työtä tekevää ammattilaista hyödynsi Someturvaa.

– Palvelun kautta tarjottiin apua noin 30 nuorelle, jotka ilmoittivat huolensa jostain sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta asiasta. Tyypillisiä tilanteita olivat kunnianloukkaukset ja lasten seksuaaliseen ahdisteluun liittyvät tapaukset, opiskeluhuollon esimies Sari Ågren kertoo.

Someturvan avulla lapset saavat apua sosiaalisessa mediassa kohtaamiinsa kiusaamis- ja ongelmatilanteisiin. Palvelua voivat käyttää myös opettajat sekä opiskeluhuollon, lastensuojelun, perhekeskuksen ja nuorisopalveluiden henkilöstö.

Lapsi voi palvelun avulla ilmoittaa sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla internetissä kokemastaan kiusaamisesta, häirinnästä tai uhkailusta anonyymisti – ajasta ja paikasta riippumatta.

Someturva-palvelu antaa käyttäjälle oikeudellisen arvion, tukea sekä konkreettiset, tilanteeseen sopivat ja ikätasoiset toimintasuositukset. Someturvan tiimi koostuu sosiaaliseen mediaan erikoistuneista juristeista ja sosiaalipsykologeista.

Palvelu toimii älypuhelimessa nettiselaimen kautta, joten erillisen sovelluksen käyttöönottoa ei edellytetä.

– Olemme kevään kokemusten myötä erittäin tyytyväisiä Someturva-palvelun käyttöönottoon Raumalla. Käytön laajentaminen alemmille luokka-asteille on tärkeää muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi. Kun palvelu on käytössä myös alemmilla luokka-asteilla, oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada apua, jos joutuu kiusatuksi tai häirityksi, Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski sanoo.

Someturva-palvelu on käytössä Rauman perusopetuksessa ensimmäisessä jaksossa vuoden ajan.