Rauman kaupungin tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi vuoden 2023 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan Rauman kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2023 ovat olennaisilta osin toteutuneet. Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan maanantaina 27.5.

Rauman kaupungin organisaatiorakenne uudistui, kun Satakunnan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Rauman kaupungin henkilöstöstä noin 40 % siirtyi Satakunnan hyvinvointialueelle. Toimintavuoden aikana hyvinvointialueen ja kaupungin välistä työnjakoa, yhteistyömuotoja ja tehtävien vastuunjakoa selkiytettiin. Erityisesti oppilashuoltoon liittyvien tehtävien ja työnjaon selkiyttämiselle on edelleen tarvetta. Tarkastuslautakunta korostaa arviointikertomuksessaan jatkuvan vuoropuhelun tärkeyttä sekä kaupungilta aktiivista edunvalvontatyötä hyvinvointialueen suuntaan. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) edistämisen työ käynnistyi kaupungissa ja toiminta oli aktiivista hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Hyvinvointialueuudistus heijastuu myös Rauman kaupungin talouden kantokykyyn. Tulevat investoinnit sekä lainanhoito on rahoitettava huomattavasti pienemmällä tulorahoituksella. Sen lisäksi verorahoituksen tason epävarmuus haastaa kaupungin kykyä selviytyä vastuista sekä palvelutuotannon kustannuksista. Kaupunki suunnittelee tuleville vuosille mittavia kouluinvestointeja. Investointitarpeiden määrittämiseksi valmistellaan palveluverkkosuunnitelmaa, jossa tulee huomioida ikäluokkien pieneneminen.

Kaupungin elinvoimaa edistetään aktiivisesti

Rauma 2030 -kaupunkistrategia on jatkumoa edellisen strategian linjauksille. Strategian jalkauttamiseksi hyväksyttiin muun muassa elinvoimaohjelma ja hyvinvointiohjelma. Rauman kaupungin ja Turun yliopiston solmima yhteistyösopimus opettajakoulutuksen jatkon turvaamiseksi oli yksi vuoden merkittävistä elinvoimapanostuksista.

– Vuosi 2023 oli myös Rauman uuden kaupunkistrategian ensimmäinen toimintavuosi. Kaupungin elinvoimaisuutta edistettiin monella rintamalla ja Rauman kaupunki oli viimeisimmän kuntaindeksivertailun mukaan Satakunnan kunnista elinvoimaisin, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Ollila kuvaa.

Rauman kaupungin vetovoimaisuutta on lisännyt monipuolinen palvelu- ja tapahtumatarjonta muun muassa Pitsikaupungin joulu. Tarkastuslautakunta nostaa arviointikertomuksessaan keskustan kehittämisen puutteena kauppakeskushankkeen ja linja-autoaseman alueen kehittämisen pysähtymisen. Myös paikallisliikenneuudistuksen organisointi ja juurruttaminen kaupunkilaisten elämään on vielä kesken. Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan Rauma on kuitenkin elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki.

Lasten ja nuorten tuen tarve on kasvussa

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan lasten ja nuorten tuen tarve on kasvussa siitä huolimatta, että tukemiseen on panostettu. Yhtenä panostuksena oli Suomen mallin mukainen Rauman harrastamisen malli, joka käynnistyi syksyllä 2023. Rauman harrastamisen malli palkittiin Satakunnan Urheilugaalassa.

Rauman kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 oli 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tilinpäätöksen tunnusluvut täyttävät tasapainoisen talouden tunnusmerkit. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta korostaa, että mittavat investoinnit ovat kasvattaneet ja tulevat kasvattamaan kaupungin velkamäärää. Investointien toteutuksessa tulee varautua riittävään omarahoitusosuuteen. Huolestuttavana pidetään sitä, että samalla valtionosuuskertymä on laskeva ja kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistus on käynnissä.

Arviointikertomuksessa huomioidaan kaupungin toimenpiteet henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Kaupungin henkilöstön työhyvinvointietuuksiin on panostettu ja työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Arviointikertomus 2023