Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Rauman tarkastuslautakunnalle on laadittu laatuohje, joka kuvaa lakisääteisen arviointitehtävän toteutustapaa.

Laatuohje varmistaa tarkastuslautakunnan työn laadun, ja sitouttaa arvioinnin tekijät yhtenäisiin toimintatapoihin. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

– Arviointikertomuksella pyritään kaupungin toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen ylläpitämiseen. Arviointityö perustuu Rauman kaupungin strategiaan ja siitä johdettuihin talousarvion vuositavoitteisiin, kaupunginreviisori Johanna Suokanto kertoo.

Kaupungin toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan tuottavuuden ja taloudellisuuden, työelämän ja palvelujen laadun sekä palvelujen vaikuttavuuden näkökulmista. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla selvitetään, onko kaupungin toimintatavoilla saavutettu tavoiteltuja vaikutuksia.

Tarkastuslautakunta laatii työnsä tueksi valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman ja sitä täsmentävän vuosittaisen työohjelman.

– Arvioinnin tietopohjana ovat tilinpäätös, muut keskeiset raportit ja selvitykset, kuten hyvinvointiraportti, henkilöstötilinpäätös ja asukastyytyväisyystutkimus sekä työohjelman mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset tarkastuslautakunnan kokouksissa, Suokanto sanoo.

Vuoden 2021 arviointikertomus valmistuu toukokuussa, ja se käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Rauman tarkastuslautakunnan jäseniin voi tutustua kaupungin nettisivuilla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin laatuohje (pdf)