Ajankohtaista

Ulkoilu, virkistys ja kunnon koheneminen innostavat raumalaisia kulkemaan kävellen ja pyörällä

Perhe pyöräilemässä metsässä.

Huhtikuun lopussa toteutetun asukaskyselyn vastauksista selviää, että raumalaisten arkikävelyä voitaisiin lisätä paremmalla talvikunnossapidolla ja viihtyisämmillä reiteillä. Myös pyöräilyreiteistä haluttaisiin entistä turvallisempia. Kyselyyn vastasi 406 raumalaista ja Raumalla liikkuvaa henkilöä. Vastaukset ovat pohjatietona seudulliselle ohjelmatyölle, jonka tavoitteena on lisätä jalankulkua ja pyöräilyä ja kestäviä matkaketjuja.

Talvikunnossapidon ja reittien turvallisuuden parantaminen innostaisivat liikkumaan enemmän

Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia kertoo kulkevansa arkimatkojaan päivittäin tai lähes päivittäin kävellen ja pyörällä. Autolla kulkevien määrä on 39 prosenttia.

– Ulkoilu, virkistys ja fyysisen kunnon kohentaminen ovat keskeisiä syitä sekä kävelyyn että pyöräilyyn, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Kyselyyn vastanneista noin kolmannes kulkisi arjen matkojaan kävellen enemmän, mikäli talvikunnossapito olisi parempaa ja kolmannes, mikäli reitit olisivat viihtyisämpiä. Pyöräilijöiden mielestä pyöräreittien turvallisuus on talvikunnossapidon ohella tärkeää arkiliikkumisen lisäämisen kannalta.

Seuraavaksi mietitään tavoitteita yhdessä sidosryhmien kanssa

Asukaskysely liittyy ohjelmatyöhön, jolla edistetään kävelyä, pyöräilyä ja kestäviä matkaketjuja Rauman seudulla. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa jalankulun ja pyöräliikenteen tarpeita, parantaa niiden olosuhteita sekä tarjota tietoa aktiivisista liikkumismuodoista.

– Raumalaisten näkemykset kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistarpeista ovat tärkeä lähtötieto loppuvuodesta valmistuvan seudullisen edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Työ jatkuu torstaina 1.6. pidettävässä tavoitetyöpajassa, johon on kutsuttu eri sidosryhmien edustajia, päättäjiä ja viranhaltijoita, Pajuoja kertoo.

Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelman asukaskyselyssä kartoitettiin raumalaisten ja muiden Rauman alueella liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Kyselyyn vastanneista 406 liikkujasta yli 80 prosenttia oli työikäisiä 25–64-vuotiaita.

– Myös karttavastauksia jätettiin runsaasti, Rauman seudulle yhteensä peräti 2630 vastausta, Pajuoja lisää.