Uotilan puukoulun ja -päiväkodin sekä itsepalvelukirjaston suunnittelun ja toteuttamisen hankinta etenee seuraavaan tarjousvaiheeseen. Kesällä käynnistyneen tarjouskilpailun ensimmäisen tarjousvaiheen lopuksi teknisen valiokunnan valitsemat viisi ehdokasta toimittivat alustavat tarjouksensa. Tarjouksiin kuului projektitiimien ja tiimireferenssien esittäminen sekä konseptisuunnitelmien laadinta.

Alustavat tarjoukset tarkastettiin ja niiden perusteella esitetään valittavaksi kolme tarjoajaa, jotka kutsutaan toiseen tarjousvaiheeseen. Tarjoajat ovat

– Oulun Rakennusteho Oy, alihankkijoina Suunnittelutalo PPG Oy ja AOR Arkkitehdit Oy
– Rakennusliike Lapti Oy, alihankkijoina Arkkitehtitoimisto Perko Oy ja Sitowise Oy
– Hartela Länsi-Suomi Oy, alihankkijoina Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tekninen valiokunta käsittelee valintaa kokouksessaan tiistaina 12.9.

Toinen tarjousvaihe alkaa kunkin tarjoajan kanssa järjestettävillä työpajoilla, joissa tähän mennessä laadittuja tarjouksia kehitetään tilaajan, käyttäjän ja tarjoajan projektitiimin voimin. Lopulliset tarjoukset tulee jättää 14.11. mennessä. Sopimuskumppanin valinta tehdään marras-joulukuussa teknisessä valiokunnassa.

Uotilan puukoulu ja -päiväkotikokonaisuus sisältää luokka-asteet 1–6 sekä kuusi varhaiskasvatusryhmää esiopetusryhmineen, iltapäiväkerhon, liikuntahallin sekä itsepalvelukirjaston. Rakennusvaiheen on tarkoitus alkaa keväällä 2024, ja rakennus otetaan käyttöön loppuvuodesta 2025. Hankkeen kustannusarvio on 24,3 miljoonaa euroa.