Rauman kaupunki on käynnistänyt Uotilan puukoulun ja -päiväkodin sekä itsepalvelukirjaston suunnittelun ja toteuttamisen hankinnan, joka toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Tarjouskilpailuun saatiin määräaikaan 29.5. mennessä viisi osallistumishakemusta. Tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 14.6.

Osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun lähettivät

  • Elementit-E Oy, alihankkijoina Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja Ri-Plan Oy
  • Hartela Länsi-Suomi Oy, alihankkijoina Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  • NCC Suomi Oy, alihankkijoina Jaakkola Arkkitehdit Oy ja Sweco Finland Oy
  • Oulun Rakennusteho Oy, alihankkijoina Suunnittelutalo PPG Oy ja AOR Arkkitehdit Oy
  • Rakennusliike Lapti Oy, alihankkijoina Arkkitehtitoimisto Perko Oy ja Sitowise Oy

Hakemukset tarkastettiin, jotta soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ja pakolliset poissulkemisperusteet saatiin varmistettua. Ehdokkailta pyydettiin täsmennyksiä soveltuvuusvaatimuksista. Täsmennykset saatiin määräaikaan 1.6. mennessä.

– Kaikki ehdokkaat täyttivät asetetut vaatimukset ja ovat mukana tarjouskilpailussa. Järjestimme keväällä kaksi markkinainfoa hankkeesta kiinnostuneille yrityksille, ja tilaisuudet herättivät laajaa mielenkiintoa. Mukaan ilmoittautuneilla yrityksillä on kullakin riittävä kokemus ja referenssit hankkeen toteuttamiseksi, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo.

Uotilan puukoulu ja -päiväkotirakennukseen sijoittuvat luokka-asteet 1–6 sekä varhaiskasvatuksen kuusi ryhmää, jotka sisältävät esiopetuksen sekä iltapäiväkerhotoiminnan. Rakennus on mitoitettu 375 lapselle eli koulun oppilaille ja päiväkodin lapsille. Kokonaisuuteen kuuluvat myös liikuntatila ja itsepalvelukirjasto.

Hankkeen alustava laajuus on bruttoalaltaan noin 6800 neliömetriä ja hyötyala on noin 5000 neliömetriä. Näihin sisältyvät koulun, päiväkodin, liikuntahallin ja kirjaston tilat. Rakennus suunnitellaan yksikerroksisena ja julkisivut pääasiassa massiivipuurakenteisena.

Uotilan puukoulun ja -päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina 2023–2026. Rakennusvaiheen on tarkoitus alkaa maaliskuussa 2024. Rakennus otetaan käyttöön vuoden 2025 lopulla. Hankkeen kustannusarvio on noin 24,3 miljoonaa euroa.

uotilan puukoulun tontti ilmakuvassa.
Uotilan puukoulun tontti ilmakuvassa.