Ajankohtaista

Uudistuvan joukkoliikenteen nimeksi valittiin Rauman Gyyt

Linja-auton penkkejä auton sisältä.

Rauman uudistuvan joukkoliikenteen nimeksi tulee Rauman Gyyt. Nimi ratkesi nimikilpailun äänestysvaiheessa, jossa raumalaiset saivat äänestää mieleistään vaihtoehtoa viiden ehdokkaan joukosta.

Joukkoliikenteen nimiehdotuksia kerättiin kuntalaisilta. Ehdotuksia tuli yli 600 ja äänestyksessä annettiin yli 2100 ääntä. Gyyt-nimi sai yli 800 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä sai Faartti, joka sai noin 460 ääntä. Raumline ja Linjabiil saivat reilut 350 ääntä ja Kara-Matt noin 100. Nimien raumankielisyys herätti äänestysvaiheessa keskustelua, ja äänestyksen voittaneeseen ehdotukseen päätettiin lisätä Rauman-etuliite.

– Vaikka nimikilpailussa ei varsinaisesti edellytetty raumankielistä kirjoitusasua, kilpailun jälkeen kuitenkin katsottiin, että kirjoitusasu Rauman Gyyt on sekä raumankielen sääntöihin sopiva että vastaa äänestyksen voittajaa. Kyyt-muoto olisi taas ollut liian lähellä muualla käytössä olevia Kyyti-nimiä ja tavaramerkkejä, liikennesuunnittelija Julius Tavasti kertoo.

Uusi nimi tulee näkymään busseissa, nettisivuilla ja joukkoliikenteen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Nimen lisäksi Rauman joukkoliikenteen ilme uudistuu talven aikana. Bussit teipataan uuden ilmeen mukaiseksi, mikä helpottaa niiden tunnistamista. Teippausten lisäksi Rauman joukkoliikenteelle suunnitellaan oma logo ja viestintämateriaalin visuaalinen ilme uudistuu.

Rauman joukkoliikenne uudistuu vuoden 2023 alusta

Uudistuva liikenne tuo merkittäviä parannuksia joukkoliikenteen palvelutasoon Raumalla. Bussit kulkevat entistä pidempään arki-iltoina ja lauantaisin usealla alueella. Myös sunnuntaivuoroja tulee lisää. Monella alueella bussit tulevat kulkemaan selkeästi tiheämmällä vuorovälillä kuin nykyisin. Aikatauluja on pyritty suunnittelemaan niin, että ne palvelisivat paremmin asukkaiden liikkumistarpeita.

– Raumalla panostetaan jatkossa entistä enemmän joukkoliikenteen järjestämiseen. Uudistuva joukkoliikenne tulee tarjoamaan todellisen vaihtoehdon henkilöautoilulle, Tavasti sanoo.

Uusi linjasto muodostuu viidestä säännöllisesti ajettavasta kaupunkialueen linjasta sekä neljästä keskustan ja Rauman muiden taajamien välisestä linjasta. Tarjontaa täydentää kaikille avoin palveluliikenne, joka toimii kutsuohjautuvasti.

Joulukuun alussa jokaisen raumalaisen kotiin lähetetään uudistuvan liikenteen aikataulujulkaisu. Uudet aikataulut ja reitit julkaistaan myös Rauman joukkoliikenteen nettisivuilla joulukuun alkupuolella.

Liikennöitsijänä toimii LS-Liikennelinjat Oy. Liikennöintisopimus kestää vuoteen 2026 ja sitä voidaan jatkaa optioilla vuoteen 2029 saakka.