Rauman kaupunginvaltuusto päätti 17.6. lakkauttaa Vasaraisten, Kodisjoen ja Kortelan koulut. Päätös syntyi äänin 28-15. Vasaraisten koulun toiminta päättyy lukuvuoden loppuun 31.7.2026 ja oppilaat siirtyvät Uotilan kouluun. Myös Kodisjoen koulun toiminta päättyy 31.7.2026 ja sieltä oppilaat siirtyvät Unajan kouluun. Kortelan koulun toiminta päättyy 31.7.2027 ja oppilaat siirtyvät Nanunkallion kouluun.

Päätöksen syntymiseen tarvittiin kolme äänestystä. Ensin kaatui esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Sen jälkeen esitys Kodisjoen koulun säilyttämisestä hävisi äänestyksessä esitykselle Vasaraisten koulun poistamisesta lakkautuslistalta. Lopulta pohjaesityksenä ollut kaupunginhallituksen esitys tuli hyväksyttyä äänin 28-15. Lisäksi valtuusto hyväksyi myös toimenpidealoitteen, jonka mukaan Kodisjoen koulun lapsille järjestetään suora kuljetus Unajan kouluun.

Päätöksentekoa valtuustosalissa seurasi toistakymmentä kuntalaista ja suoraa lähetystä kaupungin YouTube-kanavalla parhaimmillaan 127 katsojaa. Kokouksen tallenne on katsottavissa Youtubessa.

Rauman uudeksi alakouluverkoksi oli alun perin kaksi vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa neljän koulun oppilaat olisivat siirtyneet muihin kouluihin vuosien 2026-2030 aikana. Neljäntenä väistyvänä kouluna sivistystoimen tuottamassa suunnitelmassa oli Kaaro.

Kouluverkkovalmistelua ohjannut ohjausryhmä linjasi kuitenkin, että Kaaron koulun tilanteen tarkastelu voidaan siirtää seuraavalle valtuustokaudelle, kun tiedetään paremmin, miten pohjoisen uusi asuntoalue Vanha-Lahteen lähtee toteutumaan ja tuleeko se vaikuttamaan alueen lapsimäärään. Ohjausryhmän linjauksen mukainen ratkaisu menestyi myös sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyssä ja päätyi valtuuston listalle pohjaehdotukseksi.

Kouluverkon uudistaminen käynnistyi, kun kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä. Taustalla on ikäluokkien ja samalla oppilasmäärien voimakas pieneneminen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut turvata raumalaisten lasten laadukas perusopetus tulevaisuudessakin säilyttäen tuntikehykset, tuntimäärät ja hallitut ryhmäkoot.

Selvitys ja suunnitelmat uudeksi kouluverkoksi esiteltiin kuntalaisille huhtikuun alussa ja samalla alkoi kuntalaiskeskustelu ja poliittinen keskustelu, kuntalaisten kuuleminen sekä lapsivaikutusten arviointi.

Kouluverkkouudistuksen materiaalit, selvitykset ja suunnitelmat ovat edelleen nähtävissä osoitteessa www.rauma.fi/kouluverkkouudistus. Valtuuston päätökseen voi tutustua pöytäkirjan valmistuttua. 

Saatat olla kiinnostunut myös näistä