Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto käsittelee Vanhan Rauman asemakaavan luonnoksen toista vaihetta kokouksessaan 21.2. Tilaisuudessa tarkastellaan lisäksi kaavaluonnoksen ensimmäisessä vaiheessa saatuun palautteeseen laadittuja vastineita.

Kaavaluonnoksen toinen vaihe asetetaan nähtäville kevään aikana, kun kaavamateriaali saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä sen nähtävilläoloaikana, jonka jälkeen viranomaiset antavat niistä lausuntonsa.

Kaavaluonnoksen toisesta vaiheesta pidetään kaikille avoin esittelytilaisuus Ravintola Knuutinpojassa torstaina 22.2. klo 17–19. Lisäksi virallinen yleisötilaisuus pidetään kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana. Tilaisuuden ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Vanhan Rauman asemakaavaluonnoksen ensimmäinen vaihe sisälsi suojelumerkinnät, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet. Toisessa vaiheessa kaavaluonnoskartta täydentyy yleisillä alueilla, tarkemmilla kaavamääräyksillä sekä korjaus- ja rakentamistapamääräyksillä.

– Vanha Rauma on keskeinen osa Rauman ydinkeskustaa. Asemakaavan valmistelussa tämä kokonaisuus on otettu huomioon, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin toteaa.

Luonnoksen ensimmäisen vaiheen aikana saatiin yhteensä 28 mielipidettä. Palautteen määrä ja laatu olivat alueen laajuuteen ja monipuolisuuteen nähden varsin maltillisia.

Muutamissa palautteissa kritisoitiin rakennusoikeuden määrää ja rakennusalan muotoa. Asiaa on tutkittu tarkemmin ja joihinkin paikkoihin on pystytty tarkemmalla suunnittelulla lisäämään rakennusoikeutta.

– Keskeiselle paikalle Anundilanaukion laidalle Hannun tontille on tehty myös yksi uusi merkittävä avaus lisäliiketilalle. Suunnitelmassa on pyritty parantamaan Vanhan Rauman sisääntuloalueen kaupallista vetovoimaa kuitenkaan kaupunkikuvaa liikaa muuttamatta, kaavoitusarkkitehti Henri Raitio kertoo.

Kaavakartalla olevia kortteleita, alueita ja rakennuksia koskevia määräyksiä on lisäksi tarkennettu. Koko aluetta koskevat erityismääräykset sekä tontti- ja kohdekohtaiset erityismääräykset on laadittu.

– Erityismääräykset noudattavat pääpiirteissään vuoden 1981 kaavan periaatteita ja Vanhan Rauman Erityiselimen tekemiä linjauksia. Määräykset ottavat kantaa uudempiin ilmiöihin kuten näyteikkunoiden näyttöihin, jotka sallitaan kokemuksen ja saadun palautteen perusteella tietyin rajauksin, kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kertoo.

Erityismääräykset on laadittu niin, että ne kestävät mahdollisimman hyvin aikaa ja erilaiset tapaukset voidaan ottaa huomioon. Määräyksiä täydennetään ennen nähtäville asettamista, ja ehdotusvaiheessa niihin lisätään kuvitus.

Asemakaavassa lähes kaikki Vanhan Rauman kadut on esitetty hidaskaduiksi eli kävelypainotteisiksi kaduiksi, joilla myös autoliikenne on mahdollista.

Konsulttiyritys Ramboll Finland Oy on laatinut Vanhan Rauman keskeisistä liikennejärjestelyistä vaihtoehtotarkasteluja kaavatyötä varten. Selvitys koskee erityisesti pitkittäiskatujen liikennettä.

Vanhassa Raumassa liikenteellisiä haasteita tuo tarpeeton läpiajoliikenne. Tavoitteena on vähentää läpiajoa. Autolla liikkumista ei haluta kuitenkaan rajoittaa likaa, jotta alueen kaupallinen elinvoima ei kärsi. Pysäköintipaikkoja ei myöskään vähennetä. Asemakaavaluonnoksen mukaan on mahdollista sijoittaa muutamia pysäköintipaikkoja myös Kalatorille.