Kesäinen ilmakuva Vanhasta Raumasta.

Vanhan Rauman asemakaavamuutoksen toisesta luonnosvaiheesta jätettiin yhteensä 16 mielipidettä ja yhdeksän lausuntoa. Luonnos oli nähtävillä 28.3.–16.5.2024. Viimeiset lausunnot saatiin juhannusviikolla.

Kaikilla raumalaisilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavasta. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maanomistajien lisäksi viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, sekä henkilöt, joiden työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Mielipiteitä tuli noin kymmenen vähemmän kuin kaavan edellisessä luonnosvaiheessa vuonna 2023.

– Nähtävillä olon aikana tuli kymmeniä yhteydenottoja kiinteistönomistajilta. Yhteydenottokynnys on ollut matala ja kiinteistönomistajat ovat olleet kiinnostuneita ja valveutuneita asian suhteen. Lausunnoissa ja mielipiteissä tunnistettiin suojelun laajentamisen tarve, mutta myös kritiikkiä suojelun laajentamisesta saatiin, kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kertoo.

Rakennukset suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkailta osiltaan. Suojelu koskee melko uusiakin osia, jos ne edustavat hyvää suunnittelua ja toteutusta sekä käsityöperinteen jatkumoa. Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kaakeliuunit on säilytettävä, mutta uudemmat tavanomaiset takat voi korvata tai purkaa.

Erityismääräyksiä pidettiin yleisesti tarpeellisena ja niiden sisällöstä tuli monenlaisia kannanottoja, joita tullaan käymään tarkemmin läpi seuraavassa vaiheessa.

– Vanhassa Raumassa on noin 80 000 kerrosneliömetriä rakentamista. Kaavassa on osoitettu uudisrakennusalaa noin 8800 kerroneliömetriä ja olemassa olevia rakennuksia voi purkaa ja korvata noin 7500 kerrosneliömetriä. Eli kaavaluonnoksessa on hyvin paljon uudistamismahdollisuuksia. Uudisrakentamismäärä on sovitettu Vanhan Rauman muutoskestävyyteen, kaavoitusarkkitehti Henri Raitio toteaa.

Erityisesti ELY-keskus ja Satakuntaliitto edellyttivät lisäselvityksiä ja jatkosuunnittelua torirakennuksesta. Muutamassa mielipiteessä toivottiin nykymuotoisen torin pienimuotoisempaa kehittämistä.

– Torin kaavaratkaisua arvioidaan syksyllä kaavan jatkosuunnittelun yhteydessä. Tori on keskeinen osa Vanhan Rauman elävyyttä, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin painottaa.

Viranomaisilla oli kriittisiä kantoja kaavaluonnoksen mahdollistamaan majoituksen määrään ja kaavassa esitettyihin yhdyskäytäviin liiketilojen välillä.

Pääsääntöisesti kävelypainotteista liikenneratkaisua pidettiin hyvänä ja monessa mielipiteessä korostettiin autoilun tärkeyttä Vanhan Rauman elävyydelle. Myös riittävän pysäköinnin merkitystä tuotiin esiin.

Asemakaava on alueen säilyttämisen ja kehittämisen keskeinen väline, jossa määritellään suojeltavat rakennukset, käyttötarkoitukset, uudisrakennusten paikat ja koot sekä korjaamisen ja rakentamisen tavat. Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen yhteydessä annetaan jokaiseen lausuntoon ja mielipiteeseen kirjallinen vastine. Kaavan ehdotusvaiheen valmistelu on käynnissä. Kaavamateriaali vaatii vielä tarkennuksia, korjauksia sekä lisäyksiä ja joitakin ratkaisuja pitää vielä työstää.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä