Vuorenalhontien jatkeen rakentaminen Koillisväylän ja nykyisen Vuorenalhontien välille on alkanut. Rakennustöitä tehdään pääasiassa katualueiden ulkopuolella, raivatulla metsäalueella. Pintamaan kuorinta aloitettiin alkuviikolla.

– Väylävirasto edellytti Vuorenalhontien rautatien tasoristeyksen poistamista Luostarinkyläneritasoliittymän rakentamisen yhteydessä. Tämä muutos tehdään, kun korvaava tieyhteys valmistuu, rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo.

Urakkaan sisältyy Vuorenalhontien jatkeen ja sen kevyen liikenteen väylän rakentaminen runsaan kilometrin matkalla. Lisäksi tehdään hulevesien viivästysallas, laskuoja sekä uusi huoltotie.

Vesihuollon kokonaisuus muodostuu Koillisväylän ja huoltotien väliselle, noin 430 metrin mittaiselle, osuudelle. Koillisväylän putkialitukset toteutetaan kaivamalla.

– Kaivutyö aiheuttaa Koillisväylällä hetkellisesti poikkeavia liikennejärjestelyjä. Rakentamisen aikana alueella tehdään räjäytys-, louhinta- ja murskaustöitä, Ruusu-Viitanen sanoo.

Alueelle asennetaan myös katuvalaistus, ja urakka-alueella tehdään kaapeli- ja putkitustöitä.

Uuden väylän liitostöistä nykyiseen Vuorenalhontiehen Lakarin päässä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2025. Urakoitsijana toimii Maisemarakennus Viitanen Oy.

Kuva: Pertti Kiiskinen, Ramboll CM Oy, Infra PMS South West