Rauman uusi kaupunkistrategia 2022–2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2022. Strategia on selkeä suunnitelma siitä, millainen Rauman halutaan olevan vuoteen 2030 mennessä. Jotta strategian sanat muuttuvat teoiksi, toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Tulevaisuussuunnitelma syntyi yhteistyössä kuntalaisten, elinkeinoelämän, henkilöstön ja kaupunginvaltuutettujen kanssa ja yhdessä se pitää myös toteuttaa, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa strategian alkulehdillä.

Rauma haluaa olla vahva ja vaikuttava

Rauman visio eli tulevaisuuskuva on olla vahva ja vaikuttava sekä luonnikas ja lumoava. Rauman vahvuus näkyy ennen kaikkea investoinnit mahdollistavassa taloudenhoidossa ja laadukkaissa palveluissa. Rauma haluaa olla houkutteleva paikka kaikenlaiselle yritystoiminnalle, sillä yritykset luovat elinvoimaa ja työpaikkoja, joilla palvelut turvataan.

Rauma haluaa myös olla nykyistä aktiivisempi ja vahvempi vaikuttaja sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.

Luanikas ja lumoava kaupunki

Tulevaisuudessa Rauma tunnetaan entistä paremmin lumoavista maailmanperintökohteistaan, elämyksellisistä tapahtumistaan, kauniista ympäristöstään ja rohkeasta kulttuuritarjonnastaan. Kaupungin vetovoimaa lisätään uusilla, lapsiperheille suunnatuilla matkailukohteilla, joita tullaan ihastelemaan kaikkialta maailmasta. Rauma jättää aina erinomaisen vierailijakokemuksen ja täällä asiat hoituvat luonnikkaasti.

Selvä muutos nykytilaan

Uusi, vuoteen 2030 ulottuva kaupunkistrategia eroaa edeltäjistään kompaktilla rakenteellaan. Se sisältää kolme selkeää päämäärää ja seitsemän kirkastettua strategista tavoitetta. Uutta on myös selkeän kohderyhmän nimeäminen. Nuoret aikuiset ja lapsiperheet saavat nyt erityishuomion. Kolmas selkeä uudistus on kansainvälisyyden ja kansainvälisten verkostojen parempi hyödyntäminen.

Selkeä uudistus on myös se, että asioita ja suunnittelua tehdään jatkossa isommin ja vaikuttavammin. Esimerkkeinä tästä strategia mainitsee toiminnallisen, houkuttelevan keskustan suunnittelun ja lapsiperheitä kiinnostavan matkailukohteen aikaansaamisen.

Kolmen päämäärän kautta menestykseen

Strategiset päämäärät on kirkastettu kolmeksi kokonaisuudeksi. Rauma haluaa olla elinvoimainen, pitovoimainen ja valovoimainen. Elinvoiman kasvattamiseksi tavoitellaan muun muassa monipuolisempaa yrityskantaa sekä uusia toimialoja ja palveluammatteja. Pitovoiman lisäämiseksi parannetaan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen viihtymistä Raumalla. Valovoimaa saadaan esimerkiksi rakentamalla houkuttelevia matkailukohteita ja tarjoamalla elämyksiä.

Kullekin päämäärälle on asetettu omat strategiset tavoitteet, joita on yhteensä seitsemän.

Arvopohjaiset toimintatavat

Kaupunki saa strategian myötä uudet arvopohjaiset toimintatavat, joita toteutetaan arkipäivän toiminnassa, palvelutuotannossa ja kehittämisessä. Ne kuvaavat kulttuuriamme ja tapaamme toimia.

Ajattelemme isommin
Toteutamme yksinkertaisemmin
Kannamme vastuun

Strategiaa konkretisoivat ohjelmat

Lisämateriaalia