Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tapahtumaa varten. Alueen käyttölupa on usein ensimmäinen asia, joka tulee hoitaa kuntoon yleisötapahtumaa järjestettäessä. Suuret tapahtumat vaativat erilliset neuvottelut järjestämispaikan omistajan kanssa.

Käyttölupa tarvitaan, jos tapahtumalla rajataan alueen yleistä käyttöä tai tapahtumaa varten tarvitaan erityisiä liikennejärjestelyjä. Lupa on oltava myös silloin, kun tapahtuma edellyttää toimia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Alueen käyttöluvan hakeminen

Rauman kaupungin omistamilla yleisillä alueilla, kuten kaduilla, toreilla, puistoissa ja pysäköintialueilla järjestettäviin tapahtumiin käyttölupahakemus tehdään sähköpostilla aluetta hallinnoivalle taholle.

Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • hakijan tiedot yhteystietoineen
  • haettava alue
  • käyttötarkoitus
  • ajankohta/tapahtuma-aika (eriteltynä rakennus-, tapahtuma- ja purkupäivät)
  • arvio tapahtuman kävijämäärästä
  • mahdollinen huoltoajoneuvojen pysäköinti ja liikennejärjestelyjen tarve

Rauman kaupunkikeskustan alueella järjestettäviin yleisötapahtumiin haetaan alueen käyttölupa Rauman yrittäjät ry:ltä, joka hallinnoi keskustan aluetta.

Muilla Rauman kaupungin omistamilla yleisillä alueilla järjestettäviin tapahtumiin haetaan lupaa kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Rauman kaupungintalon sisäpihan käyttölupa haetaan tilapalveluista. 

Urheilu- ja ulkoilualueiden sekä uimarantojen tapahtumakäytöstä päättää liikuntapalvelut.

Alueen käyttölupa, joka koskee pienvenesatamia ja satamien maa- ja merialueita, jotka eivät ole Rauman sataman hallinnassa, haetaan kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Yksityisen alueen käyttöluvan myöntää kunkin alueen omistaja tai haltija.

Hae käyttölupaa

  • Palmulaakso Mika

  • Sillanpää Lauri

  • Lehto Jouni

Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin

Alueen tai tilan käyttöluvan hakemisen aikataulu riippuu haettavasta paikasta, tapahtuman ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta. Tapahtuman järjestäminen kannattaa yleensä aloittaa alueen tai tilan varaamisesta ja alueen käyttöluvan hakemisesta.

Aluevuokra ja lupamaksut

Tapahtumien maksut määräytyvät tapahtuman luonteen, keston ja kävijämäärän mukaan. Lisäksi tarvittavat liikennejärjestelyt, katujen tai kevyen liikenteen väylien sulkeminen ja pysäköintipaikkojen käytöstä poistaminen vaikuttavat maksuihin. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. 

Luvan saajan on sovittava erikseen tapahtumaan mahdollisesti liittyvistä toimenpiteistä, kustannuksista ja infrasta kaupungin eri yksiköiden kanssa. 

Vahinkojen korvaaminen

Jos tapahtumakäytössä ollut alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, vahingot korjataan luvan saajan kustannuksella. Luvan saaja sopii tarvittaessa alueen alku- ja lopputarkastukset maanomistajan edustajan kanssa. 

Maaomistaja, kaupunki tai yksityinen, voi asettaa ehtoja tai kieltää kokonaan tapahtuman järjestämisen, mikäli tapahtuma ei sovellu suunnitellulle paikalle tai sen järjestämiseen on olemassa muita esteitä.