Lavat, katsomot ja teltat

Tapahtumia järjestettäessä on syytä tarkistaa hyvissä ajoin edellytetäänkö tapahtuma-alueen tilapäisille rakennelmille Rauman kaupungin rakennusvalvonnasta haettavaa lupaa.

Yli 14 vuorokautta paikallaan olevat rakenteet vaativat Rauman rakennusjärjestyksen mukaisesti toimenpideluvan. Tapahtuman esiintymislavojen ja katsomoiden, isojen telttojen ja muiden väliaikaisten rakenteiden pystyttämiseen liittyvän toimenpideluvan hakemisesta kannattaa olla yhteydessä Rauman kaupungin rakennusvalvontaan.

Vaikka tapahtuman tilapäisten rakenteiden pystyttäminen ei vaatisi lupaa, tulee tapahtuman turvallisuus varmistaa ja rakenteista sopia pelastusviranomaisen ja poliisiin kanssa.

Lupa sijoittaa katujen varsille tapahtumaopasteita ja -mainoksia

Mainostoimenpiteiden luvanvaraisuus on syytä tarkistaa rakennusvalvonnan lupatarkastajilta. Rakennuksiin tai kadunvarsille laitettavista mainoksista tulee yleensä tehdä rakennusvalvontaan toimenpideilmoitus. Mainosten kiinnittäminen saattaa vaatia toimenpidelupaa, esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla.

Lisätietoa antaa

  • Heinilä Timo