Kuljetusyrityksien keräämien jätteiden vastaanottopaikat

Biojäte: Sovittava erikseen jätehuoltolaitoksen kanssa (Gasum Oy)
Metalli: Eurajoen Romu Oy, Lapintie 179, Eurajoki
Lasipakkaukset: Veikko Lehti Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Muovipakkaukset: Veikko Lehti Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Paperi: Encore Ympäristöpalvelut, Turku
Kartonkipakkaukset: Veikko Lehti Oy, Lakarinkatu 11, Rauma
Sako- ja umpikaivolietteet: Rauman Vesi, Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo
Muut jätteet: Hevossuon jäteasema

Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Teollisuus- ja erityisjätteistä vaaditaan tarkempaa kaatopaikkakelpoisuusselvitystä ennen niiden sijoittamista kaatopaikalle. Selvityksen ulkopuolelle jää asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte.
Kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikalle

Kaatopaikkakelpoisuus

Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu

Uudet jätehuollon käytännöt tulivat voimaan yritystoiminnan jätteille vuoden 2020 alusta alkaen.

Lue lisää materiaalitorista osoitteessa www.materiaalitori.fi/tietoa-palvelusta.

Rauman seudun jätehuoltolaitos


Hevossuon jäteasema

Asiakaspalvelu

Postiosoite


Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tunnus.