Oma astia

Jäteastian hankkii kiinteistön omistaja/haltija ja sen sijaintipaikalta edellytetään jäteautolle soveltuvaa tietä. Vakituisen asunnon jäteastian maksimi tyhjennysväli (ilman erillistä hakemusta) on neljä viikkoa. Vapaa-ajan asunnon jäteastia tyhjennetään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolme kertaa kesässä enintään neljän viikon tyhjennysrytmillä.

Kimppa-astian käyttö on edullista

Usean käyttäjän yhteinen jäteastia on edullisin tapa huolehtia asianmukaisesti jätehuollosta. Kimppa voi muodostua kahdesta tai useammasta lähinaapureiden kiinteistöstä. Haja-asutusalueella kimpan voi muodostaa myös esimerkiksi kylätoimikunnat ja tienhoitokunnat. Kimppa-astialla pitää olla yhdyshenkilö, joka vastaa astian kunnossapidosta. Lasku voidaan jakaa kimppalaisten kesken halutuilla jako-osuuksilla.

Jäteastian yleisohjeet

 • jäteastiaan saa laittaa sekajätettä, josta on poistettu hyödynnettävä jäte  ja vaaralliset jätteet
 • sen tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi siinä on oltava pyörät ja tartuntakahvat
 • jäteastian värillä ei ole väliä, kunhan astiassa on jätenimikkeen tarra
 • pölyävät jätteet, tuhka tms. pakataan niin, ettei se tyhjennettäessä leviä ympäristöön
 • käsin siirrettävän jäteastian enimmäispaino on 60 kg
 • ylipainavat astiat voidaan jättää tyhjentämättä, mikäli jäteastia voi mennä rikki
 • jäteautolla on esteetön pääsy enintään 10 metrin päähän jäteastiasta
 • alueet ja väylät ovat sellaisia, että astiaa voidaan esteettömästi siirtää (mm. lumet luotu, väylät hiekoitettu)
 • jätesäkkiteline ei ole sallittu keräysväline
 • irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää kuljetettavaksi ylimääräiset jätteet maksua vastaan

Jäteastiaan ei kuulu

 • palo- ja räjähdysvaaralliset jätteet
 • nestemäiset jätteet
 • vaaralliset jätteet
 • käymäläjätteet
 • hiekoitushiekka tai maa-ainekset
 • isot ja raskaat esineet, rakennusjätteet
 • sähkö- ja elektroniikkaromu
 • hyötyjätteet

Tyhjennys

Jätteenkuljetukseen voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun p. 040 833 1060 tai jatehuollonlaskutus@rauma.fi

 • tehdään sovitulla tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa) tiettynä viikonpäivänä
 • 1-4 viikon tyhjennysvälin pidennyksen jäteastiaan saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla (jatehuollonlaskutus@rauma.fi) tai soittamalla asiakaspalveluun p. 040 833 1060
 • pidennyksen 8 tai 12 viikkoon voi saada mikäli kiinteistöllä on voimassa oleva kompostointi-ilmoitus tai biojätteen erilliskeräyssopimus
 • tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti muuttua, jos viikolle sattuu arkipyhiä, kuljetuskalusto rikkoutuu tai sattuu muu ennalta arvaamaton tilanne
 • tilapäisistä tyhjennyspäivän muutoksista ei tiedoteta, joten jäteastia kannattaa pitää vakituisesti samassa paikassa
 • jätemaksun perimättä jättäminen on mahdollista vain silloin, kun kiinteistö on asuinkelvoton
 • Muutoksen hakeminen jätemaksuun (sähköinen lomake, vahva tunnistautuminen)

Jätemaksu

Jätemaksu peritään siitä huolimatta, että astia on

 • noudettaessa tyhjä
 • liian painavaksi täytetty
 • rikkinäinen
 • liian kaukana
 • kulku astialle estynyt
 • väylä kulkukelvoton

Laskutusjakso on 3 kuukautta.

Biojätteen erilliskeräysastia
Kompostori ja kompostointi

Liitetiedostoja

Rauman seudun jätehuoltolaitos


Hevossuon jäteasema

Asiakaspalvelu

Postiosoite


Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tunnus.