Rauman seudun jätehuoltolaitos

Rauman seudun jätehuoltolaitos on Rauman kaupunkiin kuuluva kunnallinen liikelaitos. Päätehtävämme on huolehtia lakisääteisesti Rauman alueen kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämisestä (seka-, bio- ja pakkausjätteiden tyhjennykset), Eurajoen alueen jätehuollon järjestämisestä (pakkausjätteiden tyhjennykset ja biojätteiden tyhjennykset 1.7.2024 alkaen) sekä ylläpitää omia kierrätyspisteitään ja Hevossuon jäteasemaa.

Eurajoen alueen, mukaan lukien Luvian jätehuollon järjestäminen siirtyi 1.1.2023 Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tehtäväksi.
Eurajoen alueella on sekajätteen osalta edelleen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli jäteastioiden tyhjennykset tilaa kiinteistön haltija itse haluamaltaan jätteenkuljettajalta. Pakkausjätteiden tyhjennykset, Eurajoen ekomaksut ja Luvian ranta-alueiden aluekeräyspisteiden tyhjennykset hallinnoidaan Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kautta.

Jätelain mukaisesti pakkausjätekuljetukset (kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset) siirtyivät kunnan kilpailuttamiksi 1.7.2023 alkaen Rauman ja Eurajoen alueella.
Eurajoen alueen biojätekuljetukset siirtyvät kunnan kilpailuttamiksi 1.7.2024.

Rauman jätehuoltotoimintaa määrittävät jätelaki ja kunnan jätehuoltomääräykset. Määräykset ohjaavat jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteella siten, että jätemäärä vähenee ja mahdollisimman suuri osa jätteestä menee hyötykäyttöön.

Hyötyjätteiden lajittelu säästää ympäristöä ja luonnonvaroja. Arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja uusien raaka-aineiden käyttö vähenee.

Jätelain mukainen kunnan järjestämä jätehuolto
Jätelain mukaan jätehuollon kustannukset katettava jätemaksutuloilla
Kunnan vastuulla olevat jätteet

Rauman seudun jätehuoltolaitos


Hevossuon jäteasema

Asiakaspalvelu

Postiosoite


Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tunnus.