Rauman alueella kiinteistörekisterinpito on jaettu kunnan ja valtion kesken. Rauman kaupunki toimii kiinteistörekisterinpitäjänä sekä kiinteistötoimitusten suorittajana sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla. Maanmittauslaitos toimii ohjeellisen tonttijaon asemakaava-alueilla, ranta-asemakaava-alueilla, asemakaavoittamattomilla alueilla sekä yleiskaava-alueilla.

Asemakaavoitettuja alueita, jotka eivät ole sitovan tonttijaon piirissä, on pääasiassa ennen kuntaliitoksia Rauman maalaiskunnassa, Kodisjoella ja Lapissa rakennuskaavoitetut alueet. Vanhat rakennuskaavat on lainmuutoksella muutettu asemakaava -nimisiksi.

Hinnastot ja lomakkeet

Yhteystiedot