Rakennusvalvontamittaukset

Rauman kaupungin alueella rakennusvalvontamittauksista vastaa kiinteistö- ja mittaustoimi. Kaikkien mittauspalveluiden tilaaminen tapahtuu keskitetysti asiakaspalvelupiste Pyyrmanin kautta. Mittauksilla on noin kahden viikon toimitusaika, joka tulee huomioida palvelua tilattaessa. 

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen

Rakennuspaikan merkintä ennen rakennustyön aloittamista kiinteistö- ja mittaustoimi merkitsee rakennuksen paikan ja korkeusaseman hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään.

Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista voi jatkaa sen jälkeen, kun sijaintikatselmuksessa on todettu rakennuksen paikka ja korkeusasema.

Muut sijaintimerkinnät

Kun varsinaista rajankäyntiä ei haluta tehdä, tontin rajamerkkien ja rajan paikka voidaan merkitä epävirallisesti maastoon esim. aidan rakentamista varten. Aidan merkinnän aloitustaksa on 150 euroa sisältäen kaksi merkittävää pistettä sekä 50 euroa kultakin lisämerkinnältä.

Kiinteistö- ja mittaustoimi suorittaa myös muita sijainninmerkitsemistöitä tuntiveloituksen mukaan laskutettuna.

  • Palmulaakso Mika

  • Pärri Mika