Säännöksiä

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä hyvän, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön toteutumiseksi ja säilyttämiseksi Rauman kaupungissa.

Yksityisellä tontilla tehtävät kaivuutyöt

Yksityisellä tontilla tapahtuville kaivuutöille on Museoviraston laatima ohje. Kaupunkien vanhat kulttuurikerrokset rakennusjäännöksineen ja esineineen ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka muinaismuistolaki rauhoittaa ilman erillistä päätöstä.

Muinaisjäännökseen ei saa kajota ilman lain nojalla annettua lupaa esimerkiksi kaivamalla, peittämällä, vahingoittamalla tai poistamalla sitä, vaikka jäännös sijaitsisi omalla maalla. Myös maasta löytyneet yli sadan vuoden ikäiset irtaimet muinaisesineet tulee toimittaa Museovirastoon tai Rauman museoon.

Ennen kaivuutöiden aloittamista on varmistettava arkeologisen tutkimuksen tarve Museovirastosta:

Teija Tiitinen
puh. 0295 336293
teija.tiitinen@museovirasto.fi

Rakennustöiden ja muiden kiinteistönhoitoon liittyvien töiden yhteydessä tarvitsee usein sulkea osa katutilasta tai jopa katkaista liikenne hetkeksi. Näissä tilanteissa tulee hakea lupa tilapäiselle aluevuokralle Rauman kaupungin sähköisestä asiointipalvelusta.

Liitteet