Tavoitteet

 • Kuntalaisnäkökulman tuominen päätöksentekoon
 • Seuratoiminnan aseman vahvistaminen
 • Liikunnan lisääminen kuntaan
 • Voimavarojen keskittäminen yhteisiin tavoitteisiin
 • Liikunnan merkityksen korostaminen hyvinvointitekijänä

Säännöt

 • Erikseen parlamentti (= hallitus) ja foorumi (= vuosikokous)
 • Parlamenttiin kuuluu 8-9 jäsenseuraa
 • Seurat valitsevat itse edustajansa ja heille varaedustajat
 • Kokouksia on noin kuusi vuodessa + muu yhteistyö
 • Foorumi kerran vuodessa, valitsee uudet jäsenseurat
 • Puheenjohtaja, sihteeri

Jäsenet

Seuraparlamenttiin kuuluu kerrallaan yhdeksän (9) jäsenseuraa.

Vuoden 2024 jäsenseurat


Puheenjohtajana toimii Janne Koivisto ja sihteerinä Kimmo Kouru
Valiokunnan edustajana toimivat Marja-Leena Alho ja Sauli Ahvenjärvi

Rauman Naisvoimistelijat ry

Rauman Lukko ry

Rauman Voimailijat ry

Rauma Basket ry

Rauman Taitoluistelijat ry

FC Rauma ry

Fera ry

Rauman Salba ry

Fudoshin Rauma ry

Nuorisovaltuuston jäsen

 • Kouru Kimmo