Kriteerit

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen Rauman kaupungissa myönnetään väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta 1.–2. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli kolme (3) kilometriä, ja 3.–9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka lähikouluun on yli viisi (5) kilometriä. Kuljetusedun saanut oppilas saattaa joutua kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta kuljetusreitin varteen. Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja olosuhteet huomioon ottaen on asiantuntijalausuntojen perusteella liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Perusopetuksessa koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vuoroja käyttäen, mutta myös tilausliikennettä voidaan käyttää. Taksikuljetus järjestetään, kun joukkoliikenteen vuorot tai tilausliikenne eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia. Kuljetukseen liittyvät asiat selviävät tarkemmin oheisesta linkistä aukeavasta koulukuljetusoppaasta (viimeisin päivitys hyväksytty sivistysvaliokunnassa 22.06.2022).

Perusopetuksen koulukuljetuksista vastaa

  • Lahtinen Paula

Kuljetuksen hakeminen

Koulukuljetusten hakeminen on suositeltavaa tehdä sähköisesti Wilmassa. Hakeminen on mahdollista myös paperilomakkeella, joita saa kouluista, palvelupiste Pyyrmanista sekä kaupungin sivistyshallinnosta. Lomakkeen voi tulostaa myös tämän sivun linkin kautta.

Wilmassa oppilaan etusivun yläreunasta löytyy välilehti Hakemukset ja päätökset. Tämän välilehden oikeasta yläkulmasta löytyvällä Tee uusi hakemus -painikkeella pääsee valitsemaan Koulukuljetuksen hakeminen -lomakkeen. Lomakkeelle on esitäytetty oppilaan perustiedot. Hakutietojen täyttämisen jälkeen hakemus on tallennettava, jonka jälkeen järjestelmä antaa kuittauksen tallennuksen onnistumisesta. Tallennuksen jälkeen täytetty hakemus löytyy edelleen samaiselta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä ja sitä on mahdollista muokata, kunnes se otetaan sivistyshallinnossa käsittelyyn. Käsittelyn alkamisen jälkeenkin hakemusta pystyy tarkastelemaan, mutta muokkausmahdollisuus puuttuu. Kun hakemukseen on tehty päätös, näkyy se (päätöksen otsikko) päivämäärineen Hakemukset ja päätökset -välilehdellä hakemuksen rivillä ao. kohdassa ja klikkaamalla päätöstä sen saa kokonaisuudessaan näkyviin.

Perusopetuksen taksikuljetuksia koskevat hakemukset tulee tehdä vuosittain. Linja-autokuljetuksista 1-2-vuosiluokkia koskevat hakemukset tehdään ennen 1. luokan alkamista, 3-6-vuosiluokkia koskevat hakemukset ennen 3. luokan alkamista ja 7-9-vuosiluokkia koskevat hakemukset ennen 7. luokan alkamista. Linja-autokuljetus voidaan siis myöntää kerralla useammaksi lukuvuodeksi. Kuljetusetuun vaikuttavien tekijöiden (esim. koulun tai kodin osoitteen) muuttuessa tulee kuljetushakemus tehdä aina uudelleen.

Kuljetushakemukset seuraavaa lukuvuotta varten tulee tehdä huhtikuun aikana (ei mielellään aikaisemmin), vaikka hakeminen on toki mahdollista koko lukuvuoden ajan. Huhtikuussa tehdyt hakemukset käsitellään ja päätökset julkaistaan/lähetetään kesäkuun loppuun mennessä.