Maahanmuuttajaoppilas on usein muualta Suomeen muuttanut, mutta voi olla myös Suomessa syntynyt. Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajaoppilaalla on sama oikeus saada perusopetusta kuin suomalaisellakin oppilaalla.

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia ja Rauman kaupungin opetussuunnitelman perusteita huomioiden oppilaan tausta ja opiskelulähtökohdat.

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista. Valmistavan opetuksen aikana vahvistetaan perusopetukseen siirtymisvalmiuksia. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja yli 10-vuotiaille vähintään 1000 tuntia. Oppilas voi siirtyä perusopetukseen heti, kun hänen kielitaitonsa riittää opetukseen osallistumiseen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmiä on tällä hetkellä Nanun ja Kourujärven kouluissa sekä Raumanmeren peruskoulussa.

Suomi toisena kielenä -opetus

Suomi toisena kielenä -opetus on tärkeä tukimuoto maahanmuuttajaoppilaalle. Suomi toisena kielenä (S2) on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä. S2-opetusta annetaan oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei ole äidinkielisen puhujan tasoinen kaikilla osa-alueilla.