Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat perhetoiminta, varhaiskasvatuskerhot sekä kesäleikkikenttätoiminta. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat perheille, jotka eivät ole muun varhaiskasvatuksen piirissä. Perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja ja saada Kelan kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Avoimessa varhaiskasvatuksessa keskeistä on leikki, musiikki, kädentaidot, liikunta ja muut elämykset.

Perhetoiminta

Perhetoiminta tarjoaa kohtaamispaikan samassa elämäntilanteessa oleville pikkulapsiperheille ja antaa mahdollisuuden yhdessäoloon, vertaistukeen sekä osallistumisen ohjattuun toimintaan sekä ryhmässä toimimiseen monipuolisten toiminnan parissa. Perhetoiminta tarjoaa myös ammatillista kuuntelua, neuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuuden osallisuuteen.

Toiminta tukee lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta sekä tukee perhettä kasvatustyössä.

Maksuttomat varhaiskasvatuskerhot

Varhaiskasvatuskerhoista ei peritä maksua. Varhaiskasvatuskerhot tarjoavat pedagogisesti ohjattua ryhmätoimintaa ja leikkiseuraa 2–5-vuotiaille lapsille. Kerhotoiminta antaa lapselle mahdollisuuden ryhmässä toimimiseen sekä kiireettömään leikkiin ja muuhun toimintaan varhaiskasvatushenkilöstön ohjauksessa.

Maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja on Kipparinpuistossa. Kipparinpuiston varhaiskasvatuskerhot ovat ulkoilupainotteisia ja toimivat ympäri vuoden.

Varhaiskasvatuskerhoon  haetaan  kerhohakemuksella. Hakemuslomakkeita saa myös avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteistä. Vapautuville paikoille otetaan lapsia ympäri vuoden. Varhaiskasvatuskerhopäivistä tehdään kirjallinen sopimus.

Toimipaikat

Avoin päiväkoti Sinilintu
Kipparinpuisto