Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja opetusta. Varhaiskasvatus on maksullista. Maksu määräytyy perheen tilanteen mukaan.

Varhaiskasvatusmaksuihin tulossa muutoksia

Varhaiskasvatusmaksuihin tulossa muutoksia 1.8.2024. Raumalla muuttuvat myös tuntivälitykset:

 • 0-85h/kk on 60 % maksu
 • 86-112h/kk on 75 % maksu
 • 113-140h/kk on 90 % maksu
 • yli 140h/kk on 100 % maksu

Paljonko varhaiskasvatus maksaa?

Varhaiskasvatuksen maksuihin vaikuttavat perheen koko ja tulot sekä lapsen varhaiskasvatusaika, joka sovitaan asiakasmaksusopimuksella. Asiakasmaksusopimuksen voit täyttää yhdessä päiväkodin johtajan kanssa tai palauttaa eLomakkeena sähköisesti. Maksu perustuu lakiin.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.8.2024 alkaen

PerhekokoVähimmäistuloraja/kkKorkeimman maksun tuloraja/kk
240666968
352458147
459568858
566679569
6737610278

Jos perhekoko on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 275 € / alaikäinen lapsi.

 • Enimmäismaksu on 1.8.2024 alkaen ensimmäisen lapsen osalta (perheen nuorin lapsi ) 311 €/kk ja alin perittävä maksu on 30 €/kk.
 • Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124€
 • Seuraavien lasten maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.
 • Jos perheen yhteiset tulot jäävät alle tulorajan, ei maksua peritä.
 • Maksuprosentti 10,7%. Maksu lasketaan vähentämällä perheen yhteisistä bruttotuloista ensin perhekoon mukainen vähimmäistulo ja saadusta summasta maksu on 10,7%.

Perhe tarkoittaa yhdessä asuvia ihmisiä, joilla on yhteinen talous. Perheeseen kuuluvat alle 18-vuotiaat lapset.
Tuloja ovat esimerkiksi palkka ja vuokratulot.

Maksu lasketaan siitä osasta perheen tuloja, joka ylittää tulorajan. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös lapsen hoitoaika.

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat 1.3.2023 alkaen

PerhekokoVähimmäistuloraja/kkKorkeimman maksun tuloraja/kk
238746626
349987750
456758427
563539105
670289780
 • Enimmäismaksu on 1.3.2023 alkaen ensimmäisen lapsen osalta (perheen nuorin lapsi ) 295 €/kk ja alin perittävä maksu on 28 €/kk.
 • Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118€
 • Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
 • Jos perheen yhteiset tulot jäävät alle tulorajan, ei maksua peritä.
 • Pienin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa.
 • Maksuprosentti 10,7%. Maksu lasketaan vähentämällä perheen yhteisistä bruttotuloista ensin perhekoon mukainen vähimmäistulo ja saadusta summasta maksu on 10,7%.

Esimerkki varhaiskasvatusmaksusta 1.8.2024 alkaen

Perheessä on isä, äiti ja kaksi lasta.
Perheen koko on 4.
Lapset ovat kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Perheen yhteiset tulot ovat 6500 euroa.
Tuloista vähennetään 4 henkilön perheen tuloraja eli 5956 euroa.
6500-5956= 544 euroa

Maksun määrä
1. lapsi: 10,7 % x 544 euroa = 58 euroa kuukaudessa kokopäiväsessä varhaiskasvatuksessa
2. lapsi:
 40 % x 58 euroa = 23 euroa kuukaudessa,  tätä maksua ei peritä, koska se jää alle 30 euron.

Jos lapselle on valittu asiakasmaksusopimuksella 0-85h (60%), 86-112h (75%) tai 113-140h (90%)  sopimus, on maksu kyseisen prosenttiosuuden mukainen (lasketaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta).

 1. lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 58 euroa kuukaudessa, sopimus 85h/kk: 60% x 58 euroa = 35 euroa kuukaudessa
 2. lapsi kokoaikainen varhaiskasvatus maksaisi 23 euroa kuukaudessa, sopimus 85h/kk: 60% x 23 euroa = 14 euroa kuukaudessa, maksua ei peritä , koska se jää alle 30 euron.

Ilmoita perheesi tulot kaupungille

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe sitoutuu maksamaan korkeimman maksun. Korkeimman maksun voi hyväksyä hakemuksessa, asiakasmaksusopimuksessa tai ilmoittamalla siitä sähköpostiin varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.

Palkkatulot voidaan pyytää suoraan Tulorekisteristä, mutta huoltajan vastuulla on ilmoittaa perheen saamat etuudet (maksajana Kela tai työttömyyskassa) sekä kaikki mahdolliset pääoma- ja yritystulot (selvitys + verotuspäätös).

Ilman tulotietojen toimittamista määritetään korkein maksu. Maksua ei pääsääntöisesti korjata takautuvasti.

Tee asiakasmaksusopimus ennen lapsen aloittamista varhaiskasvatuksessa päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Ilmoita kaikki tarvittavat tiedot kahden viikon aikana siitä, kun lapsi saa varhaiskasvatuspaikan.

Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut perheen tuloja.

Tee uusi tuloselvitys aina seuraavissa tilanteissa:

 • Perheesi tulot muuttuvat.
 • Perheesi koko muuttuu.
 • Lapsen hoitoaika muuttuu.

Saat päätöksen varhaiskasvatusmaksusta eAsiointiin. eAsioinnissa päätökset arkistoituvat saapumisjärjestykseen. Voit valita myös postitse toimitettavan päätöksen.

Lähetä tiedot osoitteeseen:
Rauman kaupunki
Sivistystoimiala
Varhaiskasvatus/tuloselvitykset
PL 113
26101 Rauma.  

Tuo tiedot henkilökohtaisesti
Palvelupiste Pyyrman 
Valtakatu 2 A 

Jos et voi ilmoittaa tulotietoja ajoissa, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen sihteeriin.

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä lisää varhaiskasvatusmaksut@rauma.fi.

Lisätietoja antavat

 • Jalonen Oili

 • Rajala Tiina

 • Nurmi Suvi