Erilaisia tuen muotoja

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on mahdollistaa kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus järjestämällä lapsen tarvitsemaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Raumalla on 6 integroitua pienryhmää, joissa on paikkoja vahvemmin tukea tarvitseville lapsille. Vapautuvat paikat täytetään keväällä syksyn varhaiskasvatusryhmien muodostamisen yhteydessä. Jokaisessa pienryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Lapsen tarvitsema tuki voi olla lyhytaikaista ja vähäistä, ja silloin voi yksi tuen muoto riittää. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja. Lapsen varhaiskasvatus hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lapsen tukea järjestetään pedagogisena, rakenteellisena ja hoidollisena tukena.

Varhaiskasvatuksessa konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu tarvittaessa tuen arviointiin, suunnitteluun ja järjestämiseen.

Tuki annetaan ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusryhmässä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa, arviointi ja mahdolliset tuen hallintopäätökset. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muut tarvittavat yhteistyötahot.

Varhaiserityiskasvatus

Integroidut erityisryhmät/pienryhmät

  • Kaivopuiston päiväkodin Lillukat-ryhmä
  • Lajon päiväkodin Muumit-ryhmä
  • Sampaanalan päiväkodin Peikot-ryhmä
  • Uotilan päiväkodin Puput-ryhmä
  • Päiväkoti Myllytonttu Muksutonttu-ryhmä

Lisäksi esiopetuksessa pienryhmät Karin koululla  ja Pohjoiskehän koululla.

Integroituihin erityisryhmiin haetaan varhaiskasvatus hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla maininta lapsen tuen tarpeesta.

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat koordinoivat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien tukea tarvitsevien lasten palveluita, tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä tuen asioissa ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä eri asiantuntijoiden kanssa. Lapsen huoltajat voivat olla myös suoraan yhteydessä  erityisopettajaan.

  • Lehtonen Miika

  • Koivunen Tiina

  • Kuusio Marja

  • Salminen Minna

  • Selänne Ulla