Monikulttuurisuus ja S2-opetus Rauman varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa monikulttuurisuus on rikkaus, joka tuo mukanaan monenlaisia näkökulmia, taitoja ja kokemuksia. Monikulttuurinen yhteisö rikastuttaa ja vahvistaa kaikkien lasten kasvua.

Monikulttuurisuus näkyy varhaiskasvatuksessa monin tavoin. Pyrimme kulttuurisensitiivisesti ymmärtämään ja arvostamaan jokaisen lapsen taustaa ja kulttuuria. Tämä näkyy arjen kohtaamisissa, juhlissa ja opetussisällöissä. Varhaiskasvatuksessajärjestetään toimintaa ja tapahtumia, joissa tutustutaan eri kulttuureihin esimerkiksi musiikin, tanssin, tarinoiden ja ruokien kautta.

Tavoitteenamme on avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö kaikkien perheiden kanssa. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja palautetta, jotta voimme parhaiten tukea jokaisen lapsen kehitystä.

Suomi toisena kielenä (S2) -opetus

S2-opetus on suunnattu lapsille, joiden kotikieli ei ole suomi. Tavoitteena on tukea suomen kielen oppimista ja varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea kielen kehityksessä.

Jokainen lapsi etenee kielen oppimisessa omaan tahtiinsa, yksilöllisellä oppimispolullaan. Lapsen lähtötason perusteella opetus suunnitellaan niin, että se vastaa hänen tarpeitaan ja edistymistään. Käytämme paljon leikkiä, laulua, loruttelua ja arjen tilanteita kielen oppimisen tukena. Näin lapset oppivat suomea luonnollisesti ja mielekkäästi osana varhaiskasvatuspäiväänsä.

S2-opettajan palvelut Rauman varhaiskasvatuksessa

Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen konsultoivana suomi toisena kielenä -opettajana työskentelee Jutta Lehtonen.

Konsultoivan S2-opettajan työnkuvaan kuuluu

  • suomen kielen opetuksen ja kielitietoisten työtapojen kehittäminen
  • säännöllisen S2-opetuksen suunnitteleminen sekä järjestäminen yhteistyössä ryhmien henkilökunnan kanssa
  • kulttuurisen moninaisuuden huomioimisen vahvistaminen
  • lasten kielitaidon ja kielellisen kehityksen kartoitus yhdessä ryhmien henkilökunnan kanssa
  • esikouluikäisten kielitaitotason kartoitus ja eskareiden koulusiirtymissä konsultoiminen sekä yhteistyö koulujen S2-opettajien kanssa
  • erilaisten koulutusten ja työpajojen järjestäminen
  • yhteistyö huoltajien kanssa, muun muassa vasukeskustelut

Varhaiskasvatuksen konsultoiva S2-opettaja tekee yhteistyötä ryhmien henkilökunnan lisäksi päiväkodin johtajien, konsultoivien varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä perusopetuksen S2-opettajien kanssa.
S2-opettajaan voit olla yhteydessä, mikäli kaipaat tukea edellä mainituissa asioissa tai ryhmässä herää huoli lapsen kielitaidosta tai sen edistymisestä. 

S2-opetuksesta vastaa

  • Lehtonen Jutta