Jäteastia

 • jäteastiaan saa laittaa polttokelpoista jätettä (ent. sekajäte), josta on poistettu hyödynnettävä jäte  ja vaaralliset jätteet
 • sen tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi siinä on oltava pyörät ja tartuntakahvat
 • pölyävät jätteet, tuhka tms. pakataan niin, ettei se tyhjennettäessä leviä ympäristöön
 • käsin siirrettävän jäteastian enimmäispaino on 60 kg
 • ylipainavat astiat voidaan jättää tyhjentämättä, mikäli jäteastia voi mennä rikki
 • jäteautolla on esteetön pääsy enintään 10 metrin päähän jäteastiasta
 • alueet ja väylät ovat sellaisia, että astiaa voidaan esteettömästi siirtää (mm. lumet luotu, väylät hiekoitettu)
 • jätesäkkiteline ei ole sallittu keräysväline
 • irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää kuljetettavaksi ylimääräiset jätteet maksua vastaan

 

Jäteastiaan ei kuulu

 • palo- ja räjähdysvaaralliset jätteet
 • nestemäiset jätteet
 • vaaralliset jätteet
 • käymäläjätteet
 • hiekoitushiekka tai maa-ainekset
 • isot ja raskaat esineet, rakennusjätteet
 • sähkö- ja elektroniikkaromu
 • hyötyjätteet

 

Tyhjennys

 • tehdään sovitulla tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa) tiettynä viikonpäivänä
 • pidennyksen 8 tai 12 viikkoon voi saada jätehuoltoviranomaisen päätöksellä, mikäli kiinteistöllä biojäte kompostoidaan asianmukaisessa kompostorissa
 • muutoksen hakeminen tai muistutuksen tekeminen jätemaksuun tekee jätehuollon asiakaspalvelu
 • tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti muuttua, jos viikolle sattuu arkipyhiä, kuljetuskalusto rikkoutuu tai sattuu muu ennalta arvaamaton tilanne
 • tilapäisistä tyhjennyspäivän muutoksista ei tiedoteta, joten jäteastia kannattaa pitää vakituisesti samassa paikassa
 • jätemaksun perimättä jättäminen on mahdollista vain silloin, kun kiinteistö on asuinkelvoton

 

Liittymis- ja tyhjennysvälimuutoslomakkeet

 

Jätemaksu

jätemaksu peritään siitä huolimatta, että astia on..

 • noudettaessa tyhjä
 • liian painavaksi täytetty
 • rikkinäinen
 • liian kaukana
 • kulku astialle estynyt
 • väylä kulkukelvoton

 

laskutusjakso on 3 kuukautta