Oma astia

Jäteastian hankkii kiinteistön omistaja/haltija ja sen sijainti paikalta edellytetään jäteautolle soveltuvaa tietä. Vakituisen asunnon jäteastian maksimi tyhjennysväli (ilman erillistä hakemusta) on neljä viikkoa. Vapaa-ajan asunnon jäteastia tyhjennetään tarpeen mukaan kuitenkin vähintään kolme kertaa kesässä enintään neljän viikon tyhjennysrytmillä.

Kimppa-astian käyttö on edullista

Usean käyttäjän yhteinen jäteastia on edullisin tapa huolehtia asianmukaisesti jätehuollosta. Kimppa voi muodostua kahdesta tai useammasta lähinaapureiden kiinteistöstä. Haja-asutusalueella kimpan voi muodostaa myös esimerkiksi kylätoimikunnat ja tienhoitokunnat. Kimppa-astialla pitää olla yhdyshenkilö, jolle lähetetään lasku ja joka vastaa astian kunnossapidosta.

Eurajoen alue

Jätehuollon järjestäminen siirtyi 1.1.2023 Rauman kaupungin liikelaitoksen, Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tehtäväksi koko Eurajoen alueella, mukaan lukien Luvia.

Eurajoen alueella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, eli jäteastioiden tyhjennykset tilaa kiinteistön haltija itse haluamaltaan jätteenkuljettajalta.
Pakkausjätekuljetukset (kartonki-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset) siirtyivät kunnan kilpailuttamiksi 1.7.2023 alkaen jätelain mukaisesti.

Jäteastian yleisohjeet

 • jäteastiaan saa laittaa sekajätettä, josta on poistettu hyödynnettävä jäte  ja vaaralliset jätteet
 • sen tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi siinä on oltava pyörät ja tartuntakahvat
 • jäteastian värillä ei ole väliä, kunhan astiassa on jätenimikkeen tarra
 • pölyävät jätteet, tuhka tms. pakataan niin, ettei se tyhjennettäessä leviä ympäristöön
 • käsin siirrettävän jäteastian enimmäispaino on 60 kg
 • ylipainavat astiat voidaan jättää tyhjentämättä, mikäli jäteastia voi mennä rikki
 • jäteautolla on esteetön pääsy enintään 10 metrin päähän jäteastiasta
 • alueet ja väylät ovat sellaisia, että astiaa voidaan esteettömästi siirtää
  (mm. lumet luotu, väylät hiekoitettu)
 • jätesäkkiteline ei ole sallittu keräysväline
 • irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää kuljetettavaksi ylimääräiset jätteet maksua vastaan

Jäteastiaan ei kuulu

 • palo- ja räjähdysvaaralliset jätteet
 • nestemäiset jätteet
 • vaaralliset jätteet
 • käymäläjätteet
 • hiekoitushiekka tai maa-ainekset
 • isot ja raskaat esineet, rakennusjätteet
 • sähkö- ja elektroniikkaromu
 • hyötyjätteet

Tyhjennys

Jätteenkuljetukseen voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun p. 040 833 1060 tai jatehuollonlaskutus@rauma.fi

 • tehdään sovitulla tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa) tiettynä viikonpäivänä
 • 1-4 viikon tyhjennysvälin pidennyksen jäteastiaan saa ottamalla yhteyttä sähköpostilla (jatehuollonlaskutus@rauma.fi) tai soittamalla asiakaspalveluun p. 040 833 1060
 • pidennyksen 8 tai 12 viikkoon voi saada jätehuoltoviranomaisen päätöksellä, mikäli kiinteistöllä biojäte kompostoidaan asianmukaisessa kompostorissa
 • tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti muuttua, jos viikolle sattuu arkipyhiä, kuljetuskalusto rikkoutuu tai sattuu muu ennalta arvaamaton tilanne
 • tilapäisistä tyhjennyspäivän muutoksista ei tiedoteta, joten jäteastia kannattaa pitää vakituisesti samassa paikassa
 • jätemaksun perimättä jättäminen on mahdollista vain silloin, kun kiinteistö on asuinkelvoton
 • Muutoksen hakeminen jätemaksuun (sähköinen lomake, vahva tunnistautuminen)

Jätemaksu

Jätemaksu peritään siitä huolimatta, että astia on

 • noudettaessa tyhjä
 • liian painavaksi täytetty
 • rikkinäinen
 • liian kaukana
 • kulku astialle estynyt
 • väylä kulkukelvoton

Laskutusjakso on 3 kuukautta.