Mitkä jätteet  kuuluvat järjestettyyn jätteenkuljetukseen?

Rauman kaupunki on järjestänyt jätteenkuljetuksen sekajätteen ja biojätteen osalta.  Keräyspaperin, -pahvin, metallin ja lasin osalta jätteentuottaja velvoitetaan viemään ne kierrätyspisteisiin. Taloyhtiöt järjestävät keräyksen suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Voinko tilata haluamani jätteenkuljettajan?

Rauman kaupungin alueella on voimassa järjestetty jätteenkuljetus, jossa kaupunki on solminut kuljetussopimuksen yrittäjän kanssa. Seka- ja biojätteen keräykset hoitaa RTK-Palvelu Oy. Jätteenkuljettajat vievät jätteet jätelaitoksen osoittamiin ja kilpailuttamiin vastaanottopaikkoihin. Sekajäte siirtokuormataan Hevossuon jäteaseman siirtokuormaushallissa, josta se lähtee jätevoimalaan, Ab Stormossen Oy:lle Vaasaan. Biojäte Biolinja Oy:lle Uuteenkaupunkiin.

Eurajoen kunnan alueella on voimassa sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä, jossa kiinteistön haltija tekee sopimuksen haluamansa kuljetusliikkeen kanssa.

Koko Rauman seudun jätehuoltolaitoksen alueella voi satunnaisia kuormia (esimerkiksi remonttijätettä) varten tilata haluamansa kuljetusliikkeen toimittamaan jätteet käsittelyyn. Kotitalouksien jätteet on kuljetusyritysten toimitettava kunnan järjestämään vastaanottoon eli Hevossuon jäteasemalle.

Mitä ovat pistävät ja viiltävät jätteet? Miten pakkaan ne turvallisesti?

Pistäviä ja viiltäviä jätteitä ovat esim. neulat, lasiampullit, veitsenterät ja niiden kaltaiset terävät esineet.
Pistävät ja viiltävät jätteet pakataan tukeviin läpäisemättömiin muovikanistereihin tai tarkoitusta varten valmistettuihin keräysastioihin. Niihin tulee merkitä teksti ”Pistävä ja viiltävä jäte”. Ne tulee toimittaa apteekkeihin tai Hevossuon jäteasemalle.

Voiko tuhkan laittaa jäteastiaan?

Tuhkaa voi laittaa jäteastiaan. Ennen jäteastiaan laittamista hyvin jäähtynyt tuhka tulee pakata tiiviisti (myös muu pölyävä jäte). Siten estetään tuhkan pölyäminen tyhjennyksen yhteydessä ja jäteastian likaantuminen.

Kuuluuko sohva sekajätteeseen?

Korjauskelvoton, kenellekään kelpaamaton sohva on sekajätettä, joka tulee viedä jäteasemalle.  Jos sohva on suhteellisen hyväkuntoinen, sitä voi tarjota myytäväksi kirpputorilla tai tarjota sitä käyttöön esimerkiksi kerhoille.

Otetaanko jäteastian viereen laitetut ylimääräiset pussit?

Pääsääntö on, että ylimääräiset säkit otetaan ilman eri tilausta. Ylimääräisistä säkeistä tai tavaroista veloitetaan eri maksu. Jäteastian viereen kannattaa laittaa vain sellaisia tavaroita, jotka halutaan pois vietäviksi. Joskus on käynyt niin, että jäteautoon on joutunut sellaisiakin esineitä, jotka muuten vain oli säilytetty astian vieressä.

Minne voi viedä energiansäästölamput, vanhan television ja tietokoneen?

Hevossuon jäteasemalla on omat kontit sähkö- ja elektroniikkaromulle. Jäteasemalle voi viedä veloituksetta tietotekniikkalaitteita, televisioita, radioita, videoita, pölynimureita, isoja kodinkoneita, loisteputkia, energiansäästölamppuja yms. sähkölaitteita. Laitteet toimitetaan eteenpäin hyödynnettäviksi.

Onko hehkulamppu vaarallista jätettä?

Hehkulamput eivät ole vaarallista jätettä, vaan rikkoutuneen lampun voi laittaa sekajätteeseen.

Minne voi viedä kyllästettyä puutavaraa?

Kyllästettyä puutavaraa otetaan vastaan Hevossuon jäteasemalla.

Miksi sama auto kerää lasia, metallia ja paperia? Menevätkö sekä lasi, metalli että paperi samaan kuormaan?

Sama auto saattaa kerätä sekä lasin, metallin että paperin, mutta ei yhtä aikaa kaikkia. Eli jos autoon tyhjennetään keräysmetalliastia, niin sinne ei tyhjennetä samalla kerralla muita erilliskerättävien hyötyjätteiden astioita. Sama pätee lasille, kartongille ja paperille.

Teen talon ulkoremonttia. Minne vien vanhan kattolevyn ja seinien mineriitit?

Asbestipitoiset rakennuslevyt katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Hevossuon jäteasemalla asbestipitoinen kuorma ohjataan erikseen sille varatulle alueelle.

Löysin suulin nurkasta kolme vanhentunutta hätärakettia. Voinko viedä ne Hevossuolle?

Et. Hätäraketit ovat räjähteitä, joita Hevossuon jäteasema ei saa ottaa vastaan. Palauta räjähteet ja ilotulitteet joko myyjäliikkeeseen tai vie poliisille.

Minne Rauman alueen biojätteet viedään?

Raumalla erilliskerättävä biojäte viedään Uuteenkaupunkiin Biolinja Oy:lle, jossa se hyödynnetään biokaasulaitoksen raaka-aineena.

Käykö kissanhiekka biojäteastiaan?

Ei käy. Kissanhiekat voi laittaa sekajäteastiaan. Kakat voi laittaa maatuvassa pussissa biojäteastiaan, muista kuitenkin astian siisteys!

Millainen on kunnollinen kompostori?

Biojätteen kompostoimiseen kannattaa hankkia lämpöeristetty kompostori, jotta se toimisi myös talvikuukausina. Samalla on muistettava, että kansirakenteiden ja pohjan on oltava riittävän tiiviit, jotta haittaeläimet eivät pääse kompostoriin. Kompostia täytyy välillä sekoittaa ilmastuksenkin takia, joten kompostorin syvyys on merkittävä tekijä jo käyttömukavuuden kannalta.

Seosaineen määrä ja kompostoitavan jätteen laatu vaikuttavat kompostorin kokoon ja toimintaan. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmin talouteenne sopivasta kompostorista.

Missä kompostoin puutarhajätteen?

Puutarhajätteen voi kompostoida joko aumassa tai lautakehikossa. Oksat kannattaa hakettaa tai muuten pieniä, jotta ne kompostoituisivat nopeammin. Puutarhajätteen kompostiin ei saa laittaa elintarvikejätettä, sillä ikävät vieraat puutarhassa saattavat tulla käymään.

Naapurini puutarhakomposti on aivan tontin rajalla. Saako se olla siinä?

Saa olla, sillä kieltoa sijoittaa komposti aivan rajalle ei ole. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä annetaan kuitenkin määräys, että komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle (esim. haju). Jos kompostoidaan pelkkää puutarhajätettä, niin kyseiset haitat ovat epätodennäköisiä.

Taloyhtiömme aikoo uusia jätekatoksen ja sijoittaa sen aivan rajalle, jotta se ei häiritsisi asukkaita. Mitä teemme?

Jätekatosten rakentaminen ylipäätänsäkin vaatii rakennusluvan, joten ottakaa yhteyttä kuntanne rakennusvalvontaan. Katoksen etäisyydet rajasta ja muista rakennuksista katsotaan tapauskohtaisesti. Naapuritkaan eivät saa häiriintyä, joten rajalle sijoittamista voi miettiä uudemman kerran.

Mistä mittoja jäteaitaukselle?

Mitoitusohjeita löytyy muun muassa RT-korteista ( Kiinteistön jätehuolto RT 69-10584 ja Jätteiden aluekeräyspaikat RT 69-10623)