Mitä jätteitä otetaan vastaan Hevossuon jäteasemalla?

Lista jätejakeista

Miten jätehuolto on järjestetty Raumalla ja Eurajoella?

Raumalla:
Rauman kaupunki järjestää Rauman alueella sekajätteen, biojätteen, muovi-, kartonki-, lasipakkausten ja pienmetallin jätteenkuljetuksen. Omakotitalon ja alle viiden asunnon taloyhtiön asukas on velvollinen viemään keräyspaperit, kartonki-, lasipakkaukset ja pienmetallit kierrätyspisteisiin.

Eurajoella:
Sekajäte: kiinteistön haltija tilaa sekajäteastian tyhjennykset haluamaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai naapurin kanssa yhteinen sekajäteastia.
Pakkausjätteet (muovi, kartonki, metalli, lasi): tyhjennykset tilataan Rauman seudun jätehuoltolaitokselta. Pakkausjätteiden keräys on omakotiasujille vapaaehtoinen.
Biojäte: 1.7.2024 alkaen tyhjennykset tilataan Rauman seudun jätehuoltolaitokselta. Biojätteen keräys on omakotiasujalle vapaaehtoinen.

Mihin ilmoitetaan epäasianmukaisesta jätteen käsittelystä kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua?

Ilmoitukset roskaantuneesta alueesta ympäristönsuojeluviranomaiselle, kirjaamo.ympla@rauma.fi, p. 02 834 11

Mitä ovat pistävät ja viiltävät jätteet? Miten pakkaan ne turvallisesti?

Pistäviä ja viiltäviä jätteitä ovat esim. neulat, lasiampullit, veitsenterät ja niiden kaltaiset terävät esineet.
Pistävät ja viiltävät jätteet pakataan tukeviin läpäisemättömiin muovikanistereihin tai tarkoitusta varten valmistettuihin keräysastioihin. Niihin tulee merkitä teksti ”Pistävä ja viiltävä jäte”. Ne tulee toimittaa apteekkeihin tai Hevossuon jäteasemalle.

Voiko tuhkan laittaa jäteastiaan?

Tuhkaa voi laittaa jäteastiaan. Ennen jäteastiaan laittamista hyvin jäähtynyt tuhka tulee pakata tiiviisti (myös muu pölyävä jäte). Siten estetään tuhkan pölyäminen tyhjennyksen yhteydessä ja jäteastian likaantuminen.

Minne voin viedä tarpeettomat, käyttökelpoiset tavarat ja tekstiilit?

Jos sinulle tarpeettomat tavarat/tekstiilit ovat ehjiä, toimivia ja puhtaita, voit myydä ne kirpputorilla tai lahjoittaa myytäväksi.

Minne vien suurikokoiset jätteet?

Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut, remontti-, muutto- tai siivousjäte ei kuulu taloyhtiön roskikseen. Se tulee toimittaa Hevossuon jäteasemalle tai kierrätykseen. Jos suurikokoisia jätteitä jätetään taloyhtiön jäteastian viereen, aiheutuu niiden noudosta lisä-kustannuksia taloyhtiölle. Huoltoyhtiön pitää noutaa suurikokoinen jäte erikseen ja se joutuu käyttämään sitä varten työvoimaa, autoja ja rahaa. Lasku tulee loppujen lopuksi asunnonomistajien maksettavaksi.

Otetaanko jäteastian viereen laitetut ylimääräiset pussit?

Pääsääntö on, että ylimääräiset säkit otetaan ilman eri tilausta. Ylimääräisistä säkeistä tai tavaroista veloitetaan eri maksu. Jäteastian viereen kannattaa laittaa vain sellaisia tavaroita, jotka halutaan pois vietäviksi. Joskus on käynyt niin, että jäteautoon on joutunut sellaisiakin esineitä, jotka muuten vain oli säilytetty astian vieressä.

Minne voin viedä auton renkaat?

Auton renkaat voi viedä Hevossuon jäteasemalle, joka on yksi Suomen Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopisteistä. Renkaat voi myös mm. toimittaa auto- ja rengasliikkeisiin. Autoliikkeillä on velvollisuus ottaa maksutta vastaan myymänsä rengasmäärä vastaava määrä käytettyjä renkaita. Vanteellisista renkaista peritään jätemaksu.

Minne pois heitettevät asiakirjat ja kirjanpidon mapit tulisi toimittaa?

Silppurilla voi itse tuhota pieniä määriä tietosuojapapereita. Hevossuon jäteasemalla ei ole virallista arkistojen tuhoamispalvelua tietosuojapapereille. Paperien tietoturvaa ei voida siis taata. Netistä löytyy paikallisia virallisia arkistojen tuhoamispalveluja.

Minne voi viedä energiansäästölamput, vanhan television ja tietokoneen?

Hevossuon jäteasemalla on omat kontit sähkö- ja elektroniikkaromulle. Jäteasemalle voi viedä veloituksetta tietotekniikkalaitteita, televisioita, radioita, videoita, pölynimureita, isoja kodinkoneita, loisteputkia, energiansäästölamppuja yms. sähkölaitteita. Laitteet toimitetaan eteenpäin hyödynnettäviksi.

Onko hehkulamppu vaarallista jätettä?

Hehkulamput eivät ole vaarallista jätettä, vaan rikkoutuneen lampun voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen (ent. sekajäte).

Minne voi viedä kyllästettyä puutavaraa?

Kyllästettyä puutavaraa otetaan vastaan Hevossuon jäteasemalla.

Miksi sama auto kerää lasia, metallia ja paperia? Menevätkö sekä lasi, metalli että paperi samaan kuormaan?

Sama auto saattaa kerätä sekä lasin, metallin että paperin, mutta ei yhtä aikaa kaikkia. Eli jos autoon tyhjennetään keräysmetalliastia, niin sinne ei tyhjennetä samalla kerralla muita erilliskerättävien hyötyjätteiden astioita. Sama pätee lasille, kartongille ja paperille.

Teen talon ulkoremonttia. Minne vien vanhan kattolevyn ja seinien mineriitit?

Asbestipitoiset rakennuslevyt katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Hevossuon jäteasemalla asbestipitoinen kuorma ohjataan erikseen sille varatulle alueelle.

Löysin suulin nurkasta kolme vanhentunutta hätärakettia. Voinko viedä ne Hevossuolle?

Et. Hätäraketit ovat räjähteitä, joita Hevossuon jäteasema ei saa ottaa vastaan. Palauta räjähteet ja ilotulitteet joko myyjäliikkeeseen tai vie poliisille.

Minne Rauman alueen biojätteet viedään?

Raumalla erilliskerättävä biojäte kuljetetaan Turun biokaasulaitokselle, Gasum Oy:lle, jossa se hyödynnetään biokaasulaitoksen raaka-aineena.

Käykö kissanhiekka biojäteastiaan?

Ei käy. Kissanhiekat voi laittaa sekajäteastiaan. Kakat voi laittaa maatuvassa pussissa biojäteastiaan, muista kuitenkin astian siisteys!

Millainen on kunnollinen kompostori?

Biojätteen kompostoimiseen kannattaa hankkia lämpöeristetty kompostori, jotta se toimisi myös talvikuukausina. Samalla on muistettava, että kansirakenteiden ja pohjan on oltava riittävän tiiviit, jotta haittaeläimet eivät pääse kompostoriin. Kompostia täytyy välillä sekoittaa ilmastuksenkin takia, joten kompostorin syvyys on merkittävä tekijä jo käyttömukavuuden kannalta.

Seosaineen määrä ja kompostoitavan jätteen laatu vaikuttavat kompostorin kokoon ja toimintaan. Kysy jälleenmyyjältä tarkemmin talouteenne sopivasta kompostorista.

Missä kompostoin puutarhajätteen?

Puutarhajätteen voi kompostoida joko aumassa tai lautakehikossa. Oksat kannattaa hakettaa tai muuten pieniä, jotta ne kompostoituisivat nopeammin. Puutarhajätteen kompostiin ei saa laittaa elintarvikejätettä, sillä ikävät vieraat puutarhassa saattavat tulla käymään.

Naapurini puutarhakomposti on aivan tontin rajalla. Saako se olla siinä?

Saa olla, sillä kieltoa sijoittaa komposti aivan rajalle ei ole. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä annetaan kuitenkin määräys, että komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle (esim. haju). Jos kompostoidaan pelkkää puutarhajätettä, niin kyseiset haitat ovat epätodennäköisiä.

Taloyhtiömme aikoo uusia jätekatoksen ja sijoittaa sen aivan rajalle, jotta se ei häiritsisi asukkaita. Mitä teemme?

Jätekatosten rakentaminen ylipäätänsäkin vaatii rakennusluvan, joten ottakaa yhteyttä kuntanne rakennusvalvontaan. Katoksen etäisyydet rajasta ja muista rakennuksista katsotaan tapauskohtaisesti. Naapuritkaan eivät saa häiriintyä, joten rajalle sijoittamista voi miettiä uudemman kerran.