Rauman seudun jätehuoltolaitos

 

Rauman seudun jätehuoltolaitos on Rauman kaupunkiin kuuluva kunnallinen liikelaitos. Päätehtävämme on huolehtia lakisääteisesti Rauman alueen kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätteen vastaanotosta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja loppusijoittamisesta sekä ylläpitää Hevossuon jäteasemaa.

Rauman jätehuoltotoimintaa määrittävät jätelaki ja kunnan jätehuoltomääräykset. Määräykset ohjaavat jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteella siten, että jätteenmäärä vähenee ja mahdollisimman suuri osa menee hyötykäyttöön.

Hyötyjätteiden lajittelu säästää ympäristöä ja luonnonvaroja. Arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön ja uusien raaka-aineiden käyttö vähenee.

 

Talvi voi olla valkoinen tai musta. Väristä huolimatta varmistathan turvallisen kulun jäteastialle – niin itsellesi kuin jäteautollekin!

Huolehdithan pihan ja kulkuväylän hiekoituksesta, jotta jäteauto pääsee perille ja kuljettaja pystyy työskentelemään turvallisesti ja sujuvasti.

Teiden liukkaus voi vaikuttaa jätteenkuljetuksiin hidastamalla jäteautojen kulkua ja vaikeuttamalla jäteastioiden tyhjennystä. Tämä voi aiheuttaa viivästyksiä jäteastioiden tyhjennyksiin, eli jäteauto ei välttämättä tule tyhjentämään astiaa normaalina tyhjennyspäivänä.

 

Kasvomaskit kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen (ent. sekajäte)

Maskit tulee hävittää polttokelpoisen jätteen (ent. sekajäte) mukana – ei wc-pönttöön tai luontoon heittämällä.

Lue lisää kasvomaskien hävittämisestä