Biojätteen käsittelyn monta muotoa

Asuinkiinteistöllä, joka sijaitsee 10 000 asukkaan taajamassa, pitää biojätteelle olla erilliskeräysastia tai jyrsijäsuojattu kompostori.

Biojätteen erilliskeräysastia

1-2 viikon tyjennysrytmi
Jäteastiassa pitää olla pyörät, tartuntakahvat ja sen pitää olla koneellisesti kuormattava. Pienin koneellisesti kuormattava astia on 140l.

1-4 viikon tyhjennysrytmi
Astian tulee olla tuulettuva ja välipohjallinen. Biojätteen erilliskeräysastiaa käytettäessä biojäte on kiinteistöllä pakattava paperipussiin. Astiassa tulee olla pyörät, tartuntakahvat ja sen pitää olla koneellisesti kuormattava. Pienin koneellisesti kuormattava astia on 140l.

Biojätteen erilliskeräysastiaa käytettäessä, pakkaa biojäte mieluiten paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

Kiinteistön omistaja hankkii erilliskeräysastian biojätteelle ja sopii astian tyhjennyksistä jätehuoltolaitoksen kanssa:

 

Naapurit voivat hankkia yhdessä biojätteen erilliskeräysastian ja perustaa biokimpan. Kimppa-astian voi hankkia niin omakotitaloasujat kuin kesämökkiläisetkin.

Kompostointi on hyvä tapa hyödyntää kiinteistöllä syntyvä biojäte

Kompostorin hankkimisen jälkeen tarvitset vain kuiviketta/seosainetta ja biojätettä.

Kompostoinnin aloittaminen: Levitä kuiviketta 5-10cm kerros kompostorin pohjalle. Biojätettä ja kuiviketta lisätään vuorotellen. Kuiviketta kannattaa lisätä joka kerta kun biojätettä lisätään kompostoriin.

Lämpöeritetyssä kompostorissa biojätteen palaminen käy nopeasti, joten kompostorin pitää saada myös ilmaa riittävästi pysyäkseen toiminnassa. Kompostorissa olevaa massaa olisi hyvä käännellä ja sekoittaa kerran kuukaudessa.

Lämpökompostori joka saa riittävästi biojätettä ja jätteen palamista tapahtuu ympäri vuoden, kompostorin tyhjennyksen voi tehdä jopa 6-7 viikon välein.

Jälkikompostori olisi myös hyvä olla. Kompostoria tyhjennettäessä helpointa on laittaa kompostoitunut biojäte jälkikompostoitumaan. Jälkikompostoitumaton biojäte voi olla liian vahvaa useimmille puutarhan kasveille.

Biojätteen kompostoimiseen tarkoitetun kompostorin pitää olla jyrsijäsuojattu.

Lisätietoja kompostorin hoitamiseen löytää esim. kompostoreja valmistavien yritysten nettisivuilta.

Kompostoinnista pitää tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, sähköinen lomake rauma.fi/jatehuolto tai paperilomake Palvelupiste Pyyrmannissa.

Paperinen kompostointi-ilmoitus löytyy myös Eurajoen kirjastoista.

Kompostoimaan voi ryhtyä myös naapurin kanssa, hankkimalla kompostori tai käyttää jo olemassa olevaa kompostoria yhdessä. Tällainen vaihtoehto on hyvä, jos taloudesta syntyy vähän biojätettä.

Kompostointi-ilmoitus