Rauman kaupunki on Satakunnan kolmanneksi suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kaupungin toiminta on jaettu kolmeen toimialaan – konsernipalvelut-toimiala, sivistystoimiala ja tekninen toimiala.

Tarjoamme monipuolisia työpaikkoja eri alojen osaajille. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.

Tavoitteena on, että kaupungilla työskentelee hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Pidämme huolta työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta ja tuemme myös omaehtoista kouluttautumista. Henkilöstön jaksamisesta huolehdimme järjestämällä työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Sijaishaku