Huuskonen
Raija

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelutarkastaja
Puh. 050 3804515
raija.huuskonen@rauma.fi

Yksikkö

Ympäristönsuojelu

Vastuualueet

ilman laadun seuranta, jätehuollon valvonta: tarkastukset, roskaantuneen alueen puhdistamisesta määrääminen, poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä, määräykset erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista, pilaantuneen maaperän kunnostaminen: maankäytön ja rakentamisen ohjaus, puhdistustöiden valvonta, ympäristölupapäätösten valmistelu