Kailaste Tuija

ympäristönsuojeluinsinööri

Puh. 050 5948647

tuija.kailaste@rauma.fi

Vastuualueet:

maa-aineslupapäätösten valmistelu, ympäristölupapäätösten valmistelu, ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, lannan patterointi-ilmoitusten vastaanotto, ympäristökasvatus, kasvihuonepäästöt ja CO2-raportointi