Yhteystiedot

Lehto-Määttä Minna

opinto-ohjaaja

Puh 02 834 7212

minna.lehto-maatta@rauma.fi