Ajankohtaista

Raumalla tarjotaan kaksi vaihtoehtoa alakouluverkon uudistamiseksi

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunginvaltuustolle esiteltiin torstaina 4.4. iltakoulussa kaksi toisistaan hieman poikkeavaa vaihtoehtoa uudeksi kouluverkoksi. Molemmissa vaihtoehdoissa neljän koulun oppilaat siirtyvät muihin kouluihin vuosien 2026–2030 aikana. Väistyvät koulut ovat Kaaro, Kortela, Kodisjoki ja Vasarainen. Sivistystoimialalla tehty laaja selvitys tarkastelee alakouluverkkoa monesta näkökulmasta, mutta nojaa vahvasti opetuksen resurssien turvaamiseen, pedagogisiin seikkoihin ja niiden kautta lasten hyvinvointiin.

Kouluverkon uudistamisen merkittävin syy ovat Rauman pienenevät oppilasmäärät. Aikavälillä 2020–2030 alakoululaisten määrä vähenee 27,6 prosentilla eli noin 660 lapsella. Luku on noin kolmannes koko alakoulujen oppilasmäärästä ja tarkoittaa käytännössä 33 luokallista vähemmän oppilaita. Oppilasmäärän voimakas väheneminen ja kaupungin taloudellisen liikkumavaran pieneneminen edellyttävät kouluverkon tarkastelua, jotta strategiseksi tavoitteeksi asetettu lasten laadukas koulutus voidaan turvata.

Vastaanottajina pelkästään uudet koulut tai uudet koulut ja Unaja

Vaihtoehto A:ssa vastaanottavina kouluina ovat uudet koulut Uotilassa ja Nanunkalliossa sekä vuonna 2019 valmistunut Pohjoiskehän koulu. Kouluvaihdokset tehtäisiin kolmessa vaiheessa siten, että lukuvuonna 2026–2027 Kodisjoen ja Vasaraisten koulun oppilaat siirtyisivät Uotilan kouluun ja lukuvuonna 2027–2028 Kortelan koulun oppilaat Nanunkallion kouluun. Viimeisinä siirtyisivät Kaaron koulun oppilaat Pohjoiskehän kouluun aikaisintaan lukuvuonna 2030–2031.

Vaihtoehto B:ssä Kodisjoen koulun oppilaat siirtyisivät Uotilan sijasta Unajan kouluun. Muilta osin suunnitelma on vaihtoehto A:n mukainen. Vaikka oppilaita vastaanottavat koulut on suunnitelmassa nimetty, on huoltajilla normaaliin tapaan mahdollisuus valita lapselleen muukin koulu.

Myös Karin koulu kuului tarkasteltavien koulujen joukkoon. Suuren oppilasmäärän takia sen siirtäminen muihin kouluihin ei ole mahdollista. Lisäksi Karin koulun roolia maahanmuuttajien opetuksen kouluna on vahvistettava entisestään.

– Näen kouluverkkouudistuksen ennen kaikkea panostuksena lasten hyvinvointiin. Uudella kouluverkolla päästään hallittuihin ryhmäkokoihin, pystytään säilyttämään opetuksen resurssit ja vastataan jo olemassa oleviin ja tulevaisuudenkin haasteisiin. Voimme osoittaa lapsille terveet ja turvalliset koulukiinteistöt ja hyödyntää täysipainoisesti uudet rakenteilla olevat koulut Uotilassa ja Nanunkalliossa sekä hiljattain valmistuneen Pohjoiskehän koulun, toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

– Saamme myös resursseja koko ajan lisääntyvään ulkomaalaisten lasten valmistavaan opetukseen. Raumalla ulkomaalaisten osuus on Satakunnan kunnista korkein, ja meidän koululaisistamme jo noin 10 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, Strander lisää.

Laaja-alainen selvitys monesta näkökulmasta

Kouluverkkosuunnittelussa tarkasteltiin vaihtoehtoisia malleja erilaiset näkökulmat huomioiden. Pedagogisista seikoista nousivat esille erityisesti maltilliset ryhmäkoot, opetuksen ja oppimisen tukeminen, erityisopetuksen järjestäminen, pienryhmien mahdollisuus, yhdysluokkaopetuksesta luopuminen, maahanmuuton huomioiminen ja koulutilojen täysipainoinen käyttö.

Koulurakennusten tarkastelussa vertailtiin alakoulujen rakenteellista kuntoa, ylläpitokuluja ja investointitarpeita. Alueellinen tarkastelu puolestaan osoitti, että alle kouluikäisistä 69 prosenttia asuu 3,5 kilometrin säteellä kaupungin keskustasta.

– Koulun lakkauttaminen on vaikea asia niin perheille, kyläyhteisöille, koulun henkilökunnalle, valmistelijoille kuin päättäjillekin. Rakenteisiin puuttuminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä puolityhjät koulut tulevat kalliiksi ja syövät rahaa opetuksesta ja oppilashuollosta, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto sanoo.

Oppilaskuljetusten reitit ja kustannukset selvitettiin

Suunnitelma sisältää myös kuljetustarkastelun reitteineen ja aikatauluineen. Jo olemassa olevia joukkoliikenteen vuoroja hyödyntämällä ja uusia kouluvuoroja hankkimalla kustannusvaikutukset ovat maltillisia, koska kuljetukset pystytään pääsääntöisesti ohjaamaan olemassa oleviin vuoroihin.

Kuntalaiskeskustelu ja poliittinen keskustelu voi alkaa

Osallistamis- ja viestintäsuunnitelman mukaisesti luvassa on esimerkiksi kyselyjä huoltajille ja keskusteluja lasten ja kouluväen kanssa. Huhtikuun aikana kaikilla on mahdollisuus vastata kaupungin nettisivuilla aukeavaan kouluverkkokyselyyn ja osallistua kuntalaisille avoimiin keskustelutilaisuuksiin. Rauma-salissa 9.4. järjestettävää tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkosta suorana lähetyksenä tai katsoa tallenteena kaupungin nettisivuilta.

Kesäkuussa valtuuston päätettäväksi

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa kouluverkkoa koskevan selvitystyön tekemisestä, koska ikäluokat ja samalla oppilasmäärät pienenevät voimakkaasti. Selvitys ja suunnitelmat uudeksi kouluverkoksi esitellään nyt kuntalaisille ja käynnistetään keskustelu. Saatu palaute analysoidaan ja annetaan päättäjille.

Päätöksentekoprosessi käynnistyy 29.5. sivistysvaliokunnasta jatkuen kaupunginhallituksen käsittelyyn 3.6. Lopullisen päätöksen uudesta kouluverkosta tekee kaupunginvaltuusto 17.6.2024.

Kuntalaistilaisuudet Rauma-salissa

  • tiistaina 9.4. kello 17.00 alkaen
  • torstaina 11.4. kello 17.00 alkaen

Osoitteessa www.rauma.fi/kouluverkkouudistus

  • kouluverkkosuunnitelma ja muuta tietoa
  • kysely kouluverkkosuunnitelmasta 15.–28.4.
  • linkit kuntalaistilaisuuden live-lähetykseen ja tallenteeseen