Rauman kaupunki valmistelee kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävää ilmastosuunnitelmaa. Yrityksillä ja ilmastoyhteistyön sidosryhmillä on mahdollisuus kirjata näkemyksiään tarvittavista päästövähennystoimenpiteistä sähköisen kyselyn avulla. Kyselylomake on avoinna 1.–9.2. osoitteessa rauma.fi/hinku.

– Otamme nyt seuraavan askeleen ilmastotoimien vaikuttavuudessa. Kyselyn vastaukset huomioidaan ilmastosuunnitelman valmistelutyössä. Toimenpiteille laaditaan aikataulu sekä mietitään seurantakeinot ja -tahot. Lisäksi määritellään suuntaa antava budjetti tai rahoituslähde, kestävän kehityksen koordinaattori Anna Meriruoho sanoo.

Rauman kaupunki kuuluu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja -maakuntien Hinku-verkostoon. Verkoston päätavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030.

–Yritysten toimintaympäristö on muuttunut ja kiertotalouden sekä vähähiilisyyden vaatimukset ovat nousseet. Osallistamme keskeisiä sidosryhmiä tavoitetason ja toimien suunnitteluun kevään aikana myös työpajatyöskentelyn avulla, Meriruoho sanoo.

Ilmastosuunnitelma kytkeytyy Rauman kaupunkistrategiaan sisältyvään Kestävän kehityksen ohjelmaan, jonka kärkitavoitteiksi ovat määrittyneet ilmastotyö ja hiilineutraaliutta tukevat toimenpiteet.

Kysely on toteutettu yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.