Asuminen ja ympäristö

Rauman kaupunki kuuluu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien ja -maakuntien Hinku-verkostoon, jossa päätavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Muita hiilineutraali Rauma -tavoitteita ovat

  • alueen kilpailukyvyn vahvistaminen
  • liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
  • alueen cleantech-osaamisen ja biotalouden kehittäminen
  • yritysten resurssitehokkuuden parantaminen
  • kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen
  • alueen elinvoimaisuuden edistäminen

Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus.